Dodatno opremljen kabinet kliničkih vještina na Fakultetu zdravstvenih studija

JAČANJE SESTRINSTVA
Dodatno opremljen kabinet kliničkih vještina na Fakultetu zdravstvenih studija

Za potrebe kompletiranja opreme kabineta kliničkih vještina Fakultetu zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru je donirana dodatna medicinska oprema u sklopu Projekta jačanja sestrinstva u Bosni i Hercegovini. Projekt provode Fondacija fami i Ženevske sveučilišne bolnice, a financira se sredstvima Vlade Švicarske.

Opremljeni kabineti kliničkih vještina omogućavaju usavršavanje praktičnih kliničkih vještina studenata sestrinstva. Na visokosofisticiranim modelima – simulatorima,  studenti uvježbavaju proste i složene dijagnostičke i terapeutske procedure i sestrinske intervencije u realnom radnom okruženju.

Na taj način studenti se pripremaju za kliničku praksu u zdravstvenim ustanovama i osposobljavaju da stručno i efikasno pružaju kliničku njegu u budućem radu sa pacijentima. Ovo je dio tekućeg procesa reforme i inovacije nastavnog plana i programa I i II ciklusa studija sestrinstva/zdravstvenih znanosti i njihovog usklađivanja sa standardima Europske unije.

Uredništvo zadržava pravo cenzure u slučaju govora mržnje ili nepristojnog i neprikladnog govora.

Anketa

Koji medij najčešće pratite?

Mišljenje

doc. dr. sc. Marko Odak, prodekan za nastavu Filozofskog fakulteta
Studentski radio Live streaming
KLIKNI I
SLUŠAJ
Konekcija nije uspostavljena
Studentska
televizija
(youtube
channel)
Studentski
prilog
večernjeg
lista