Sveučilište u Mostaru potpisalo sporazum o suradnji sa Sveučilištem „Matej Bel“ iz Slovačke

Zajednički studij
Sveučilište u Mostaru potpisalo sporazum o suradnji sa Sveučilištem „Matej Bel“ iz Slovačke

Sveučilište u Mostaru i Sveučilište "Matej Bel" iz Banske Bystrice potpisali su sporazum o pokretanju zajedničkoga diplomskoga studija politologije. Sporazum su potpisali rektori prof. dr. sc. Zoran Tomić i doc. ing. Vladimir Hiadlovsky.

Sporazumom su definirane smjernice za zajednički diplomski studij čije je trajanje dvije akademske godine. U dvije godine, studenti će dva semestra slušati na materinjem jeziku, dok će drugi i treći semestar biti izvođen na engleskom jeziku.

Prije potpisivanja sporazuma izaslanstva sveučilišta predvođene rektorima primio je akademik Dragan Čović, hrvatski član Predsjedništva BiH. Rektori su predstavili svoje oblike suradnje kroz zajednički diplomski studij te suradnju na projektu izgradnje zajedničkog Centra za krizni menadžment u Mostaru.

Akademik Čović  istaknuo je kako suradnja između Slovačke i Bosne i Hercegovine uspješno traje već dvadeset godina. "Veselim se da smo napravili jedan ovakav iskorak i želim iskazati potpunu podršku svih institucija Bosne i Hercegovine. Možete računati na podršku vlasti svim projektima koji se dogovore sa našim Sveučilištem u Mostaru", izjavio je Čović.

Prof. dr. Zoran Tomić, rektor Sveučilišta u Mostaru, kazao je da će se zajednički diplomski studij realizirati kroz Filozofski fakultet i Studij politologije u Mostaru te Studij politologije u Banskoj Bistrici. "Cijeli projekt financira Vlada Slovačke, a ja zahvaljujem rektoru što je intenzivirao naše početne razgovore. On je za nas važan jer mi na Sveučilištu želimo steći nova znanja i iskustva, posebno kroz prizmu njihovih iskustava u Europskoj uniji", kazao je rektor Tomić te se posebno zahvalio Čoviću koji je cijelo vrijeme davao podršku ovoj i sličnim aktivnostima Sveučilišta.

Izaslanstva sveučilišta sastala su se s predsjednikom Vlade HNŽ-a dr. Nevenkom Hercegom koji im je predstavio Hercegovačko-neretvansku županiju te podržao suradnju na akademskoj razini. "Pored svih drugih aktivnosti, ovo što je menadžment našega Sveučilišta, prije svega uradio na donošenju Programa razvoja sveučilišta za 21. stoljeće i upravo susreti i suradnja na međunarodnoj razini su najbolji prilog orijentacije Sveučilišta ka izvrsnosti", istaknuo je premijer Herceg te naglasio daljnju potporu Vlade HNŽ-a projektima i razvoju Sveučilišta u Mostaru.

Slovačko izaslanstvo, uz rektora, činili su prorektor za razvoj i informatizaciju doc. Ing. Marek Drimal, dekan Fakulteta političkih znanosti i međunarodnih odnosa prof. dr. Branislav Kovačik i profesor na Odjelu za sigurnosne studije pri Sveučilištu Mateja Bela u Slovačkoj dr. sc. Peter Smeriga koji predaje i na Filozofskom fakultetu SUM-a.

Uz rektora Tomića, potpisivanju i sastancima su nazočili prorektorica za međunarodnu suradnju prof. dr. Sanja Bijakšić, dekan Filozofskoga fakulteta prof. dr. Ivica Musić i prodekanica za međunarodnu suradnju Filozofskoga fakulteta prof. dr. sc. Ružica Zeljko Zubac.

Luka Mamuza

Uredništvo zadržava pravo cenzure u slučaju govora mržnje ili nepristojnog i neprikladnog govora.

Anketa

Koji medij najčešće pratite?

Mišljenje

doc. dr. sc. Marko Odak, prodekan za nastavu Filozofskog fakulteta
Studentski radio Live streaming
KLIKNI I
SLUŠAJ
Konekcija nije uspostavljena
Studentska
televizija
(youtube
channel)
Studentski
prilog
večernjeg
lista