Usvajanjem Strategije razvoja i Odluke o integraciji počinje novo razdoblje Sveučilišta u Mostaru

SJEDNICA SENATA
Usvajanjem Strategije razvoja i Odluke o integraciji počinje novo razdoblje Sveučilišta u Mostaru

Senat Sveučilišta u Mostaru usvojio je Odluku o pravnoj integraciji i Strategiju razvoja Sveučilišta. Na Sveučilištu smatraju da je Odluka o pravnoj integraciji prvi korak u redizajniranju i oblikovanju nove perspektive Sveučilišta, a nova Strategija treba dati jasan smjer opstanka i razvoja te njegovog potpunog integriranja u društvenu zajednicu, prenosi Večernji list.

Proces Integracije Sveučilišta u Mostaru bila je prva strateška odluka novog menadžmenta Sveučilišta u Mostaru. Integracija je zakonska obveza Sveučilišta ali i prva preporuka reakreditacije bh agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta (HEA) i međunarodne reakreditacije koju je provela hrvatska Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO), kao i programa Upravnog vijeća i rektora Sveučilišta. Senat Sveučilišta u Mostaru je u listopadu prošle godine imenovao povjerenstvo za provedbu integracije kojeg je vodio prof. dr. Zdenko Klepić.

Nakon desetomjesečnog rada i održanih brojnih sastanaka utvrđen je proces integracije koji obuhvaća: pravnu, financijsku, organizacijsku, akademski i društvenu integraciju. Odlukom o pravnoj integraciji Senata i Upravnog vijeća stvorene su pravne pretpostavke za sve druge oblike integracije, a koje su u svom oblikovanju privedene kraju. Tako je akademska i društvena integracija većom dijelom izvršena, a za financijsku i  organizacijsku integraciju pripremljeni su modeli koji idu u raspravu na tijela Sveučilišta.

„Odluka o pravnoj integraciji za nas je prije svega zakonska obveza. Postavili smo je kao prioritet jer smo svjesni da nema drugog puta oblikovanja boljeg i funkcionalnijeg Sveučilišta. Budući je integracija bila prva preporuka europskih akreditatora ona je u izvjesnom smislu bila uvjet za naše integriranje u europski obrazovni sustav. Bilo je različitih promišljanja o ovom pravnom procesu. Mogu reći i otpora i opstrukcija. No, ja sam sretan da smo se kroz intenzivan dijalog dogovorili o novoj perspektivi Sveučilišta i postigli konsenzus“, istaknuo je rektor prof. dr. Zoran Tomić.

Kreator integracijskog procesa prof. dr. Zdenko Klepić smatra da se kroz dijalog došlo do ove odluke. „Obzirom da ulazimo u nastavak integracije, gdje nas čeka financijsko i organizacijsko oblikovanje Sveučilišta, nastavit ćemo odmah raditi na brušenju potencijalnih modela i prijedloga. Otvorit ćemo široku raspravu s ustrojbenim jedinicama i dekanima kao i osnivačima Sveučilišta. Vjerujem da ćemo svi skupa naći optimalan model financijskog i organizacijskog ustroja Sveučilišta“, naglasio je prof. Klepić te zahvalio svima koji su sudjelovali u procesu integracije i dali svoj značajan doprinos.

Senat je usvojio i Strategiju razvoja Sveučilišta za 2018.-2023. Također, Povjerenstvo za strategiju radi od početka akademske godine. Kroz brojne radne sastanke, radionice, rasprave na fakultetima i javnu raspravu došlo se do pet strateških područja razvoja Sveučilišta: obrazovanje, znanstveno-istraživački rad i razvoj, organizacija i resursi, međunarodna i međusveučilišna suradnja i Sveučilište i okruženje.

„Sve dosadašnje aktivnosti i postignuti stupanj razvoja, svijest o nužnosti transformacije Sveučilišta, dinamične promjene u okruženju, čvrsto opredjeljenje za integriranje u Europski istraživački prostor i Europski prostor visokog obrazovanja nametnuli su potrebu za izradom strategije razvitka Sveučilišta za naredno petogodišnje razdoblje. Uvažavajući sva iskustva u provedbi Strategije u proteklom razdoblju, za naredno petogodišnje razdoblje izradili smo temeljni i sveobuhvatni dokument koji sadrži misiju, viziju, analizu stanja i glavne strateška područja i ciljeve i zadatke kao i željeni rezultat“, istaknuo je prof. dr. Vlado Majstorović voditelj procesa izrade Strategije.

Upravno vijeće Sveučilišta u Mostaru potvrdilo je odluke Senata o integraciji i Strategiji dajući tako potporu menadžmentu u procesu promjena i reformi na Sveučilištu. „Upravno vijeće je u stalnoj koordinaciji i razgovoru s menadžmentom Sveučilišta. Razgovaramo o svim izazovima, aktivnostima i procesima. Politiku promjena i reformi provodimo koordinirano i zajedno. Jasno nam je da ima različitih pogleda na proces. To uvažavamo i sve specifičnosti naših sastavnica ugradit ćemo i dizajn reformi. Mi moramo jačati Sveučilište u Mostaru, a najbolji put jačanja su nužne reforme i oblikovanje Sveučilišta po mjeri europskih standarda ali i potrebi naših studenata i društvene zajednice. Na putu takvih reformi pružamo potporu rektoru Tomiću i menadžmentu Sveučilišta. Naša odgovornost je zajednička i svi skupa moramo odgovoriti na izazove i promjene u okruženju“, istaknuo je dr. sc. Branko Krišto, predsjednik Upravnog vijeća Sveučilišta.

Uredništvo zadržava pravo cenzure u slučaju govora mržnje ili nepristojnog i neprikladnog govora.

Anketa

Koji medij najčešće pratite?

Mišljenje

doc. dr. sc. Marko Odak, prodekan za nastavu Filozofskog fakulteta
Studentski radio Live streaming
KLIKNI I
SLUŠAJ
Konekcija nije uspostavljena
Studentska
televizija
(youtube
channel)
Studentski
prilog
večernjeg
lista