Široki Brijeg planira povećati zaposlenost i izvoz za 20% do 2025.

STRATEGIJA GRADA
Široki Brijeg planira povećati zaposlenost i izvoz za 20% do 2025.

Strateški pravci razvoja grada utemeljeni su na analizi stanja te analizi unutarnjih i vanjskih čimbenika koji mogu utjecati na budući razvoj Širokog Brijega, stoji u nacrtu strategije ovog grada za razdoblje od 2017. do 2026. godine objavljenoj na službenim stranicama Grada, odnosno integriranoj strategiji od 2017. do 2025., piše Večernji list BiH.

Kao prvi strateški cilj u navedenom dokumentu navodi se razvijeno proizvodno i izvozno orijentirano malo i srednje poduzetništvo kojim će Široki Brijeg usmjeriti svoje aktivnosti i projekte, kao i stvaranju povoljnog okružja za razvoj proizvodnog i izvozno orijentiranog malog i srednjeg poduzetništva. Ovo, s druge strane, ne znači da će se zanemariti ostalo mikro, malo i srednje poduzetništvo, već će se razvoj temeljiti na proizvodnji i izvozu kao temelju razvitka i stvaranja nove vrijednosti.

Kada je riječ o ovom strateškom cilju, plan je do 2025. godine povećati broj zaposlenih za 20 posto u odnosu na stanje iz 2015. Također se planira do 2025. povećati i izvoz za petinu u odnosu na 2015., kao i porast prometa u proizvodno i izvozno orijentiranim poduzećima za isti postotak.

U drugom strateškom cilju ističu se razvijene grane poljoprivrede i turizma kroz integraciju poljoprivrede, turizma i ruralnog razvoja kojim će Široki Brijeg svojim aktivnostima i projektima stvarati okružje i potencijalni razvoj specifičnih grana poljoprivrede i turizma. Kako Široki Brijeg nema velikih poljoprivrednih površina te nema razvijene turističku infrastrukturu, ulagat će se napori u razvoj poljoprivrede koja može biti konkurentna u danim uvjetima, kao i razvoj prepoznatljive turističke ponude utemeljene na dosadašnjim vrijednostima i neiskorištenim potencijalima. Kada je riječ o ovoj vrsti razvoja, plan je da se do 2025. godine poveća broj registriranih OPG-ova za 30 posto u odnosu na 2015. godinu.

Do 2025. planira se i povećati broj noćenja za 30 posto u odnosu na 2015., kao i povećanje investicija u poljoprivrednoj djelatnosti za 30 posto u odnosu na 2015. Osim navedenoga, potrebno je i podignuti kvalitetu života u urbanim i ruralnim dijelovima grada. Široki Brijeg ima bogat potencijal, posebice u ruralnom razvoju.

Podizanje kvalitete života u urbanim dijelovima podrazumijeva bolju infrastrukturu, čist okoliš i dostupnost usluga. Prema planu, do 2025. 85% stanovništva bit će pokriveno komunalnom infrastrukturom, 90% lokalnih cesta rekonstruirano i uređeno, 95% stanovništva bit će pokriveno organiziranim prikupljanjem otpada, dok će 60% javnih objekata biti energetski obnovljeno. Jedan od strateških ciljeva je i izgraditi imidž Š. Brijega kao kulturnog, obrazovnog i sportskog središta.

Kroz projekte plan je ulaganje napora i vraćanje prepoznatljivosti grada kao snažnog obrazovnog i kulturnog središta te zadržavanje imidža kao sportskog središta regije. Do 2025. planira se povećati posjet kulturnim manifestacijama za 30%, za 50% broj djece do 15 g. u sportskim sadržajima te za 15% broj upisa učenika srednjih škola na fakultete, sve u odnosu na 2015. godinu.

prvi.tv

Uredništvo zadržava pravo cenzure u slučaju govora mržnje ili nepristojnog i neprikladnog govora.

Anketa

Koji medij najčešće pratite?

Mišljenje

doc. dr. sc. Marko Odak, prodekan za nastavu Filozofskog fakulteta
Studentski radio Live streaming
KLIKNI I
SLUŠAJ
Konekcija nije uspostavljena
Studentska
televizija
(youtube
channel)
Studentski
prilog
večernjeg
lista