back to top

Donesena Uredba o isplati 1.000 KM novčane pomoći porodiljama za novorođeno dijete u FBiH

Vlada Federacije BiH je dana 14.05.2024. godine na sjednici u Sarajevu na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike donijela Uredbu o isplati novčane pomoći porodiljama za novorođeno dijete u FBiH u visini od 1.000 KM po djetetu.

Ovom uredbom uređuje se postupak isplate novčane pomoći porodiljama za novorođeno dijete, korisnici i uvjeti pod kojima se pomoć ostvaruje, zatim postupak za odobrenje pomoći, kao i druga pitanja od značaja za odobrenje novčane pomoći porodiljama za novorođeno dijete u Federaciji.

U uvjetima za odobrenje novčane pomoći za novorođeno dijete istaknuto je da:
• Majka mora biti državljanka BiH i FBiH s prijavljenim prebivalištem na teritoriji Federacije u trajanju od najmanje devet mjeseci prije dana rođenja djeteta.
• Dijete mora biti rođeno u BiH u periodu od 1. siječnja do 31. prosinca u kalendarskoj godini u kojoj se iz federalnog budžeta za tu godinu vrši isplata na osnovu ove uredbe.
• Ukoliko je otac djeteta državljanin BiH i FBiH s prijavljenim prebivalištem na teritoriji Federacije u trajanju od najmanje devet mjeseci prije dana rođenja djeteta, onda se majci koja nije državljanka BiH može odobriti ova pomoć.
• Majci djeteta koje nije rođeno u BiH može se odobriti ova pomoć ukoliko je zbog zdravstvenih razloga u vrijeme porođaja boravila u drugoj zemlji.
• Novčanu pomoć za novorođeno dijete može ostvariti porodilja i u slučaju mrtvorođenog djeteta ili ukoliko dijete umre tijekom trajanja perioda unutar kojega se podnose zahtjevi za novčanu pomoć na osnovu ove uredbe.
• U slučaju smrti majke djeteta ili privremene spriječenosti majke da zbog bolesti ili izdržavanja kazne zatvora brine o djetetu, ili u slučaju da je majci oduzeto roditeljsko pravo, ovu pomoć može ostvariti otac djeteta rođenog u navedenom periodu.

Uredbom je utvrđeno da se zahtjev za odobrenje pomoći podnosi isključivo putem elektronske aplikacije koja će biti dostupna na službenoj web stranici Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Nakon okončanog postupka registracije i podnošenja zahtjeva za novčanu pomoć kroz elektronsku aplikaciju, Ministarstvo će izvršiti provjere unesenih podataka putem službene baze Agencije za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA).

Kako se navodi u Uredbi, ovu pomoć ne mogu ostvariti roditelji djeteta kojima je oduzeto roditeljsko pravo ili djeteta koje je odlukom nadležnog centra za socijalni rad ili općinske službe socijalne zaštite smješteno u udomiteljsku obitelj ili ustanovu socijalne skrbi tijekom trajanja perioda unutar kojeg se podnose zahtjevi za odobrenje novčane pomoći na osnovu ove uredbe. U tom pogledu, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike će kroz službene evidencije nadležnih centara i općinskih službi provjeriti činjenice.

Period za podnošenje zahtjeva za odobrenje novčane pomoći za novorođeno dijete, uključujući i njegovu eventualnu dopunu, teče od 1. siječnja kalendarske godine u kojoj se iz budžeta Federacije za tu godinu vrši isplata na osnovu ove uredbe, pa do 15. siječnja naredne kalendarske godine, obavijestili su iz Centra za socijalni rad Čitluk.

The post Donesena Uredba o isplati 1.000 KM novčane pomoći porodiljama za novorođeno dijete u FBiH appeared first on Općina Čitluk.

Izvor: ( citluk.ba / Treci.ba )

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima