back to top

FOTO: Učenicima Osnovne škole Stjepana Radića Prisoje održano edukativno predavanje o pružanju prve pomoći i oralnoj higijeni i zdravlju učenika.

U saradnji sa Domom zdravlja Tomislavgrad danas je održano edukativno predavanje u prostorijama središnje škole u Prisoju kao i područnim odjelima za učenike predmetne i razredne nastave.
Učenici predmetne nastave su se educirali o pružanju prve pomoći, hitnim stanjima i osnovnim elementima pomoći unesrećenima. Predavanje je vodio med.tehničar Mario Ljubičić, upoznavajući učenike sa hitnim stanjima i pravilnim reagiranjem u slučaju povrede ili ugroženog života.

Učenici razredne nastave su imali predavanje o oralnoj higijeni koje je održala dr.dent.med. Katarina Madunić. Cilj je bio naučiti djecu o održavanju oralne higijene na pravilan način.

FOTO: Učenicima Osnovne škole Stjepana Radića Prisoje održano edukativno predavanje o pružanju prve pomoći i oralnoj higijeni i zdravlju učenika. FOTO: Učenicima Osnovne škole Stjepana Radića Prisoje održano edukativno predavanje o pružanju prve pomoći i oralnoj higijeni i zdravlju učenika.

Ovim edukativnim predavanjem smo podigli svijest o oralnom zdravlju i prevenciji karijesa, te motivisali djecu da redovno peru zube na pravilan način. Dobra oralna higijena je ključna za prevenciju stomatoloških problema.

FOTO: Učenicima Osnovne škole Stjepana Radića Prisoje održano edukativno predavanje o pružanju prve pomoći i oralnoj higijeni i zdravlju učenika. FOTO: Učenicima Osnovne škole Stjepana Radića Prisoje održano edukativno predavanje o pružanju prve pomoći i oralnoj higijeni i zdravlju učenika.
Ovom prilikom zahvaljujemo Domu zdravlja Tomislavgrad na uspješno realizovanom projektu i saradnji sa našom školom, kao i edukatorima Mario Ljubičić i Katarina Madunić. Ova inicijativa je dobro primljena u Osnovnoj školi Stjepan Radić Prisoje.

www.tomislavnews.com

Izvor: ( www.tomislavnews.com / Treci.ba )

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima