back to top

GRAD LIVNO / Natječaj za dodjelu stipendija

Povjerenstvo za dodjelu stipendija raspisuje natječaj za dodjelu stipendija uspješnim i darovitim studentima, studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja i studentima – djeci branitelja u akademskoj 2023./2024. godini.

Za akademsku 2023./2024. godinu Grad Livno dodjeljuje 66 stipendija  redovitim studentima s prebivalištem na području grada Livna i to uspješnim i darovitim studentima 30 stipendija, studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja 20 stipendija i studentima djeci branitelja 16 stipendija.

Iznos stipendije je 150 KM. Stipendije se isplaćuju mjesečno i to za deset mjeseci, računajući od listopada 2023. do srpnja 2024. godine.

NATJEČAJ OVDJE

 

Čl. 180. Zakona o upravnom postupku

I Z J A V A

 Kojom ja…………………………, rođen/a…………………..,br.osobne iskaznice:………………….izdana od ………………………., stalno nastanjen-a u ………………………, pod punom moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da živim u zajedničkom kućanstvu s:

 

Red. broj Ime (očevo ime) prezime Godina rođenja Srodstvo Zanimanje
1.

 

       
2.

 

       
3.

 

       
4.

 

       
5.

 

       
6.

 

       
7.

 

       
8.

 

       

 

Ovu izjavu dajem u svrhu prijave na Natječaj za dodjelu stipendija uspješnim i darovitim studentima, studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja i studentima – djeci branitelja

u akademskoj 2023./2024. godini.

Prije davanja ove izjave upoznat/-a sam sa svim posljedicama davanja neistinitih podataka.

U Livnu, …………………. god.                                                 IZJAVU DAO/-LA

 

___________________

 

Izvor: ( relax-portal.info / Treci.ba )

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima