back to top

Gradsko vijeće u Livnu poništilo suglasnost za koncesiju koja ugrožava izvore Mandeka

TNT RADIO

Gotovo šest godina traje borba mještana koji žele zaštititi svoja vodocrpilišta i ukazati na sve nezakonitosti i propuste koje prate koncesijski ugovor za eksploataciju i istraživanje “vode” na lokaciji “Poljane” u Livnu.

.

Godinama mještani traže da ih netko sasluša i da odgovor na nebrojenu količinu argumenata kojima su dokazivali svoje tvrdnje sve ove godine.

.

Prva institucija koja je prihvatila raspravljati o ovoj koncesiji je Gradsko vijeće Livna koje je na današnoj sjednici poništilo Zaključak iz 2010. godine o davanju suglasnosti za dodjelu koncesije za eksploataciju i istraživanje “vode” na lokaciji “Poljane” u Livnu.

.

Većina vijećnika Gradskog vijeća Livno je danas stala uz mještane koji su izborili prvu institucionalnu pobjedu na putu da trajno zaštite svoje izvore.

.

▪Naime, mještani su prikupili dokumente od nadležnih institucija koji su dokazali da nikad nije provedena valjana javna rasprava i da investitor ne posjeduje važeće vodne akte i ostalu dokumentaciju koja je bila uvjet da Općinsko vijeće 2010. godine da suglasnost na koncesiju.

.

Sve nadležne Županijske i Federalne institucije su nedvosmisleno pisanim putem potvrdile da projektna dokumentacija, vodni akti, studija utjecaja na okoliš ne postoje.

.

Vodeći se tom dokumentacijom mještani su pozvali vijećnike Gradskog vijeća da o tome raspravljaju na narednoj sjednici te da glasaju na temelju iznesenih činjenica.

.

🗣”Hvala svima koji su nam pomogli a posebno onima koji žive daleko od Livna i naših izvora. Šest godina muke mještana da zaštite svoja osnovna prava na svom, će biti putokaz i drugima koji će se naći u sličnoj situaciji.

.

Zato, nastavljamo dalje i dovest ćemo ovaj proces do kraja kako bi oni koji odlučuju napokon shvatili da se nešto pita i lokalna zajednica kada se prostor i resursi daju u koncesiju. Odgovorni moraju shvatiti da interes ljudi koji žive na ovom prostoru mora biti na prvom mjestu” – poručuju iz neformalne grupe građana Zaštitimo izvore Mandeka.

.

‼Nakon povlačenja suglasnosti Gradskog vijeća Livna, sljedeći korak je raskid koncesijskog ugovora o čemu odlučuje nadležno ministarstvo i županijska vlast. Raskidom koncesijskog ugovora bi se u potpunosti zaštitili izvori Mandeka.

.

gradsko vijeće u livnu poništilo suglasnost za koncesiju koja ugrožava izvore mandeka

relax-portal.info


mostarski.info

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima