back to top

HRS Grude: Načelnik Grizelj hitno mora proglasiti stanje prirodne nesreće na dijelu općine Grude

Porodice općine Grude su danas popodne svjedočile nezapamćenom nevremenu koje je pogodilo dijelove Drinovaca, Ružića, Cerov Dolac, Poganu Vlaku, Višnjicu, Medoviće, Ledinac, Podledinac itd.

Pozivamo Načelnika Grizelja i šefa Odsjeka za gospodarstvo, inspekcijske poslove i civilnu zaštitu Milu Pejića da u saradnji sa višim instancama proglase stanje prirodne nesreće, evidentiraju nastale štete, jasno identifikuju vlasnike oštećenih parcela te nadoknade štetu u najkraćem mogućem roku.

Prema Zakonu o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća UŽH-a, Statutu općine Grude i Pravilniku o načinu rada i funkcionisanja štabova i povjerenika civilne zaštite i Programu o zaštiti ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području općine Grude, navedene institucije imaju pravo i dužnost proglasiti stanje prirodne nesreće.

Nadamo se da je Načelnik Grizelj prestao nezakonito upravljati namjenskim sredstvima namijenjenim isključivo saniranju šteta uzrokovanih prirodnim i drugim nesrećama, sukladno Zakonu o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke broj: 23/20) što je potvrđeno revizijom financijskih dokumenata Općine Grude.

Naime, ta sredstva moraju biti isplaćena prema zakonu, a u slučaju neisplate moraju se akumulirati na posebnom računu za svaku neisplaćenu godinu. Budući da je Revizija utvrdila da se sredstva ne akumuliraju već nezakonito isplaćuju sa tekućeg računa, nadamo se da u ovoj situaciji ipak ima dovoljno sredstava za saniranje nastalih šteta na zadovoljstvo građana općine Grude.

Prihodi u proračunu u posljednjim godinama, zahvaljujući gospodarstvenicima, nikada nisu bili veći i nadamo se da će u ovoj teškoj situaciji za stanovnike Gruda, navedene institucije osigurati dovoljno sredstava.

O.O. HRS Grude

Objava HRS Grude: Načelnik Grizelj mora hitno proglasiti stanje prirodne nesreće na dijelu općine Grude prvi put je viđen na Grude Online.

Izvor: ( www.grude-online.info / Treci.ba )

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima