back to top

Istječe rok za kupovinu markica u ŽZH

TNT RADIO

Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke podsjeća osiguranike da markicu, odnosno godišnju premiju osiguranja mogu nabaviti do 31. ožujka 2024. godine.

Po isteku roka redovite distribucije, premiju osiguranja za 2024. godinu mogu nabaviti prvoprijavljeni osiguranici, tj. osobe koje nisu bile prijavljene na zdravstveno osiguranje u razdoblju redovite distribucije i to najkasnije 30 dana od dana prijave na Poreznu upravu.

Cijena premije osiguranja iznosi 20 KM, a nabavom iste osigurane osobe oslobođene su plaćanja participacije za 135 zdravstvenih usluga.

Djeca do navršenih 18 godina života oslobođena su osobnog sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite. Također, osobnog sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite oslobođeni su i korisnici stalne socijalne potpore, te osobe s navršenih 65 godina života koje su osigurane preko Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi.

Uplata premije osiguranja za 2024. godinu vrši se isključivo kod organizacija za obavljanje platnog prometa (banka, pošta) na depozitni račun Zavoda, broj: 134-001-1110009-197. Vrsta prihoda 722611.

Lokacije za redovitu distribuciju premije osiguranja za 2024. godinu:

  • Područni ured Grude 039/662 400
  • Područni ured Ljubuški 039/830 528
  • Područni ured Posušje 039/681 013
  • Područni ured Široki Brijeg 039/704 927

Post Istječe rok za kupovinu markica u ŽZH je prvi puta viđen na Grude Online.

www.grude-online.info

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima