Izvješće o stanju sigurnosti od 15. do 22. 01. 2024. godine

 U vremenskom periodu od 15. do 22. 01. 2024. godine na području Hercegbosanske županije dogodilo se osamnaest prometnih nezgoda, od toga dvije prometne nezgode sa ozlijeđenim osobama i šesnaest prometnih nezgoda sa manjom materijalnom štetom. U zoni odgovornosti PU Livno dogodilo se devet prometnih nezgoda, u zoni odgovornosti PU Tomislavgrad dogodilo se sedam prometnih nezgoda, dok su se u zoni odgovornosti PU Drvar dogodile su se dvije prometne nezgode.

  U oblasti kriminaliteta zabilježeno je sedam događaja koji imaju obilježja kaznenog djela:

  – 2 KD “Teška krađa” ( PP Livno i PP Tomislavgrad ),
  – 1 KD “Krađa” ( PP Drvar ),
  – 1 KD “Oštećenje tuđe stvari” ( PP Kupres ),
  – 1 KD “Bludne radnje” ( PP Tomislavgrad ),
  – 1 KD “Ugrožavanje sigurnosti” ( PP Tomislavgrad ),
  – 1 KD “Laka tjelesne ozljede” ( PP Tomislavgrad ).

  Na području Hercegbosanske županije zabilježeno je osam prekršaja po javnom redu i miru:

 – dva prekršaja po čl. 4. Zakona o javnom redu i miru ( svađa, vika, vrijeđanje i omalovažavanje ),
 – dva prekršaja po čl. 7. Zakona o javnom redu i miru ( uznemiravanje ),
 – dva prekršaja po čl. 8. Zakona o javnom redu i miru ( uznemiravanje građana bukom ),
 – jedan prekršaj po čl. 30. Zakona o javnom redu i miru ( neoprezno držanje životinja ),
 – jedan prekršaj po čl. 33. Zakona o javnom redu i miru ( ometanje službenih osoba tijela vlasti u vršenju javnih ovlasti ).

Mupk10

livnovine.com

mostarski.info

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima