back to top

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA EVALUACIJU – Udruženje mreža za izgradnju mira

TNT RADIO

Caritas Bosne i Hercegovine za potrebe projekta EU potpora zapošljivosti i mogućnostima zapošljavanja mladih u prekograničnom području – Your Job, raspisuje:

Caritas Bosne i Hercegovine za potrebe projekta EU potpora zapošljivosti i mogućnostima zapošljavanja mladih u prekograničnom području – Your Job, raspisuje:

JAVNI POZIV

za izbor evaluatora projeka

  1. CILJEVI I REZULTAT ANGAŽMANA

Završna evaluacija bit će povjerena vanjskom evaluatoru sa specifičnim stručnim znanjem u ovom području, koji će izraditi specifično i opsežno Završno evaluacijsko izvješće.

Evaluator treba analizirati i evaluirati projektne aktivnosti, rezultate i primijenjenu metodologiju u smislu: relevantnosti, učinkovitosti, djelotvornosti i održivosti.

Detaljnu metodologiju evaluacije određuje evaluator i može uključivati sljedeće elemente: dokumentarno istraživanje (projektna dokumentacija, izvješća, istraživanja, publikacije, pravni dokumenti itd.), razgovori s projektnim osobljem, ciljnim skupinama i krajnjim korisnicima, terenski posjeti itd.

  1. INFORMACIJE ZA APLIKANTE
Kratak opis posla Izvršitelj posla će evaluirati projekat Your Job kojeg financira EU koristeći sljedeće kriterije: relevantnost, efikasnost, efektivnost i održivost sa fokusom na uticaj projekta.Završni izvještaj o evaluaciji potrebno napisati na engleskom jeziku.
Lokacija i trajanje: Programsko prekogranično područje, dostava završnog izvješća 15. septembar/rujan 2024. god.
Broj evaluatora: Jedan izvršitelj
Vrsta ugovora: Za fizičke osobe: ugovor o djeluZa pravne osobe: ugovor o poslovnoj suradnji i faktura o izvršenoj usluzi
Budžet (bruto): 2.000,00 EUR odnosno 3.911,66 KM (Ovaj iznos uključuje provedbu posla kako je navedeno u točki 2. Ciljevi i rezultat angažmana te troškove prijevoza i smještaja. Način plaćanja će se definirati ugovorom.)
  1. NAČIN PRIJAVE

Svi zainteresirani kandidati svoje prijave trebaju poslati na email adresu: natjecaj@caritas.ba najkasnije do 8. travanj/april 2024. god u 16:00 sati.

Prijava treba sadržavati:

  • Prijavni obrazac (dostupan na web stranici Caritasa BiH)
  • Životopis kandidata na jednom od službenih jezika u BiH u kojem su jasno naznačeni iskustvo, reference u obavljanju sličnih poslova i znanje iz tražene tematike. Pravne osobe također trebaju dostaviti životopis evaluatora
  • Kratak opis metodologije evaluacije
  • Iznos ponude (za pravna lica bruto bez PDV-a; za fizička lica bruto iznos)

Kandidati koje žele aplicirati na natječaj su obvezni preuzeti Opis uvjeta i zadataka za evaluatore (ToR) s prijavnim obrasce s web stranice Caritasa BiH (www.caritas.ba). Aplikacije pristigle nakon isteka roka i nepotpune aplikacije se neće uzeti u razmatranje.

  1. KONTAKT

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati jednu od dolje navedenih osoba:

Kontakt osoba za BiH: Miroslav Valenta, Caritas BiH, voditelj projekta

Email: m.valenta@caritas.ba

Telefon: + 387 63 690 464

Kontakt osoba za CG: Marija Kolović, Caritas Barske nadbiskupije, projekt koordinator

Email: marija.kolovic@gmail.com

Telefon: + 382 66 150 909

Sarajevo, 08.03.2024. godine

caritas.ba

www.mreza-mira.net

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima