back to top

Konjic: Radionica o kreiranju nacrta Zakona o zaštiti potrošača FBiH

TNT RADIO

Danas je u hotelu Garden City u Konjicu počela dvodnevna radionica radne grupe Federalnog ministarstva trgovine za kreiranje nacrta Zakona o zaštiti potrošača Federacije BiH. Na radionci u Konjicu prisustvuju predstavnici Federalnog ministarstva trgovine, kao i predstavnici Udruženja potrošača sa područja Federacije BiH kako bi zajedno diskutovali o kreiranju Prednacrta zakona o zaštiti potrošača.

Federalni ministar trgovine i predsjednik Savjeta za strane investitore FBIH, Amir Hasičević za radiokonjic.ba je kazao je da je cilj da se zaštite potrošači i da se usklade trenutna prava potrošača na teritoriji Federacije BiH i RS-a sa evropskim inicijativama.

„Pokrenuli smo izradu novog Federalnog zakona o zaštiti potrošača, jer danas imamo situaciju da imamo Zakon o zaštiti potrošača na nivou BiH, eniteta RS i Federacije BiH. Sada se koristi zastarjeli Zakon u FBIH i Brčko distriktu, a u zajedničkoj saradnji sa civilnim organizacijama došlo do toga da je neophodno kreirati jedan novi Zakon na nivou FBIH. Naš imperativ je da izjednačimo odredbe koje važe u RS-u u Zakonu o zaštiti potrošača sa odredbama koje važe u FBIH, kako bi homogenizirali taj tržišni prostor. Jedna od inicijativa Federalnog ministarstva trgovine jeste da sve Zakone donosimo interaktivno, zajedno u saradnji sa organizacijama civilnog društva. Čini mi se da će glavnu riječ ovdje voditi predstavnici Udruženja potrošača“- naveo je Hasičević.

Ministar Hasičević

Igor Stojanović je vođa projekta EU za civilno društvo, koje pruža tehničku asistenciju Ministarstvu trgovine u saradnji sa organizacijama civilnog društva tokom koje rade na kreiranju Zakona o zastiti potrošača Federacije BiH.

Mi to smatramo apsolutno pravim korakom u smjeru jačanja saradnje između javnih institucija i organizacija civilnog društva i njihovo uključivanje u razvoj novih politika“ – naveo je Stojanović.   

Darko Basić, šef Odsjeka za zaštitu potrošača pri Federalnom ministarstvu trgovine, je predsjednik radne gruoe za izradu Zakona o zaštiti potrošača u Federaciji BiH.

„Mislim da smo ovdje okupili jednu adekvatnu ekipu sa svim najvažnijim učesnicima, najprije našim udruženjima potrošača, a tu su i članovi Udruženja poslodavaca, kao i perdstavnik Federalne uprave za inspekcijske poslove. Ovaj zakon bi trebalo da implementira sve važeće direktive Evropske komisije i nadamo se da  ćemo kroz rad ove grupe donijeti najbolje zakonsko rješenje koje će poslužiti ne samo potrošačima već i trgovcima” – riječi su Basića.   

Konjic: Radionica o kreiranju nacrta Zakona o zaštiti potrošača FBiH
Učesnici radionice

Važno je izmjeniti Zakon o zaštiti potrošača na teritoriji Federacije BiH istaknuo je i predsjednik Udruženja potrošača „Futura“ iz Mostara, Marin Bago, učesnik ovog događaja.

„Ovo je jako važno jer već postoji dugogodišnji problem u BiH jer je Zakon o zaštiti potrošača donesen još 2006. godine. Važno je kako bismo izjednačili prava potrošača na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, jer ih trenutno nemamo. Pohvaljujemo ovaj potez Federalnog ministarstva trgovine koji nastoje izjednačiti prava potrošača”- istaknuo je Bago.

Cilj Udruženja potrošača je da pomognu sugrađanima da ostvare svoja prava, a neophodno je izmjeniti zastarjeli Zakon o zašiti potrošača kako bi ta prava bila kvalitetnije ispunjena, poručila je Ferida Kulović, predsjednica Udruženja za zaštitu potrošača Kakanj.

„Naše Udruženje je relativno mlado, nastojimo razviti svjest o zaštiti potrošača, nastojimo sugrađanima govoriti o njihovim pravima. Sadašnji Zakon je već zastario, potrebno je da i mi u FBIH napravimo izmjene Zakona kao što je to učinjeno u RS-u”- navodi Kulović.

Konjic: Radionica o kreiranju nacrta Zakona o zaštiti potrošača FBiH
Učesnici radionice

Drugog dana radionice planirane su diskusije i prezentacije o temi EU Direktive u oblasti zaštite potrošača i standardi obavljanja trgovačke djelatnosti, kao i diskusije o  prodaji roba i pružanju usluga.

radiokonjic.ba

26.02.2024.

radiokonjic.ba

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima