Konjičani u 2023. godini u kladionice ukupno uplatili 16.350.789,17 KM

U Federaciji BiH, ostvaren je promet/uplate sportskih kladionica u ukupnom iznosu 1.721.693.504 KM, a najveći promet je evidentiran je u Hercegovačko – neretvanskom kantonu, podaci su Porezne uprave FBiH.

Za radiokonjic.ba o prometu u konjičkim sportskim kladionicama govorila je portparolka Porezne uprave FBiH, Adisa Hamzić.

Koliko je tokom 2023. bilo aktivnih uplatnih mjesta priređivača igara na sreću na području Konjica?

Tokom 2023. godine na području općine Konjic poslovalo je 10 priređivača igara na sreću – sportskih kladionica, s ukupno 34 poslovne jedinice.

Koji je ostvareni promet od uplata igrača na uplatnim mjestima u Konjicu evidentiran putem sistema za nadzor priređivača igara na sreću u prošloj godini, koliko su građani uplatili i u kojem mjesecu je bilo najviše uplata i koji je to iznos?

U periodu od 01.01. do 31.12.2023. godine u navedenim poslovnim jedinicama sportskih kladionica na području općine Konjic evidentirane su uplate u ukupnom iznosu 16.350.789,17 KM, od čega je najviše uplata evidentirano u decembru 2023. godine.  

Koliki je iznos uplaćenog poreza na dohodak po osnovu dobitaka ostvarenih u nagradnim igrama i igrama na sreću u 2022.godini?

Na području općine Konjic u 2023. godini po osnovu isplaćenih dobitaka većim od 100,00 KM izvršena je uplata poreza na dohodak u ukupnom iznosu 175.512,46 KM.

Koliki je iznos uplata prema priređivačima igara na sreću u 2023. evidentiran na području Federacije, koji kanton prednjači po visini uplata ?

U periodu od 01.01. do 31.12.2023. godine, na području Federacije BiH, ostvaren je promet/uplate sportskih kladionica u ukupnom iznosu 1.721.693.504 KM. Najveći promet evidentiran je u Hercegovačko – neretvanskom kantonu, zatim u Tuzlanskom kantonu i Kantonu Sarajevo.

Koliko priređivača igara na sreću ne izmiruje poreze, njihova dugovanja prema Poreznoj upravi FBiH na području Federacije, Kantona i općina?

Prema dostavljenim podacima iz evidencija svih 10 kantonalnih poreznih ureda – odsjeka za prinudnu naplatu, na području Federacije BiH evidentirano je 40 poreznih obveznika – priređivača igara na sreću koji su po nekom od osnova u postupcima prinudne naplate, a čiji je ukupan dug na dan 31.12.2023. godine iznosio 62.313.978,21 KM. Od tog iznosa na glavnicu se odnosi 41.789.545,19 KM, a na kamatu 20.524.433,02 KM.

Napominjemo, da od 40 priređivača igara na sreću evidentiranih u postupcima prinudne naplate, određen broj je u sudskom postupku – stečajnom postupku, određeni broj ne obavlja registrovanu djelatnost, a jedan dio priređivača igara na sreću imaju Rješenja suda o odgađanju izvršenja do okončanja upravnog spora.

radiokonjic.ba

26.01.2023.

radiokonjic.ba

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima