back to top

Ministarstvo pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije prisustvovalo treningu o braniteljicama ljudskih prava i suočavanju sa diskriminacijom

Fondacija lokalne demokracije organizirala je trening u Sarajevu 27. i 28. svibnja 2024. uz podršku Kraljevine Nizozemske, u okviru projekta “Braniteljice ljudskih prava zaštićene u politikama i praksi”.

Savjetodavni odbor za zaštitu braniteljica ljudskih prava u BiH, formiran u siječnju 2023. godine, organizirao je prvi trening. Odbor čine predstavnici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Agencije za ravnopravnost spolova BiH, Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH, Regulatorne agencije za komunikacije BiH, Ministarstva pravde BiH i nevladine organizacije braniteljice ljudskih prava: Fondacija lokalne demokracije i Udruženje “Most”.

Savjetnica ministra Suzana Jović sudjelovala je na treningu, ispred Ministarstva pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije. Cilj Odbora je osigurati zaštitu prava braniteljica ljudskih prava, jačajući i promovirajući ljudska prava.

Braniteljice ljudskih prava u BiH bore se za poštovanje ljudskih prava i pružaju podršku žrtvama nasilja na temelju spola i rodno-zasnovane diskriminacije. Europska Unija ističe potrebu za fokusom na društvenu inkluziju ugroženih grupa, jačim strategijama za ljudska prava i borbu protiv diskriminacije, te proaktivnu borbu protiv rodno-zasnovanog i seksualnog nasilja u cijeloj zemlji.

Vladahbz

Izvor: ( livnovine.com / Treci.ba )

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima