Mirovine veće za pet posto

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je odobrila akontativno usklađivanje mirovina u iznosu od pet posto od 1. siječnja 2024. godine, a koja će se umirovljenicima isplaćivati od veljače ove godine.

Vlada Federacije BiH je na današnjoj žurnoj, telefonski održanoj, sjednici na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike primila na znanje i odobrila Odluku Upravnog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje o akontativnom usklađivanju mirovina u skladu sa članom 79. Zakona o mirovinsko i invalidskom osiguranju, u iznosu od pet posto.

Federalna vlada opredjeljenja je da u skladu sa ovim zakonom omogući akontativno usklađivanje mirovina počevši od 1.1.2024. godine uzimajući u obzir posljedice globalne inflacije i materijalni položaj penzionera.

Kako je obrazloženo, članom 79. Zakona o PIO propisano je da se penzije usklađuju 15. aprila svake godine na način da se usklađivanje vrši u visini zbira 50 posto procenta porasta potrošačkih cijena i 50 posto procenta porasta bruto domaćeg proizvoda u Federaciji u prethodnoj godini, a prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, osim mirovina ostvarenih u godini u kojoj se vrši usklađivanje, a najviše do stope rasta bruto domaćeg proizvoda u prethodnoj godini.

Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje je dostavio Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike Odluku Upravnog odbora Zavoda o akontativnom usklađivanju mirovina u skladu sa članom 79. ovog zakona u iznosu od pet posto, a što je u skladu sa planiranim i raspoloživim sredstvima Zavoda za tekuću godinu. Ovom odlukom propisano je da se mirovine usklađuju akontativno za pet posto, osim najviših mirovina ostvarenih po Zakonu počev od 1.3.2018. godine i mirovina ostvarenih u 2024. godini, s izuzetkom minimalnih i zajamčenih mirovina. Također, osnovicu za povećanje predstavlja mirovina koja je korisniku prava pripadala za mjesec decembar 2023. godine.

U obrazloženju je također navedeno da je prema dostupnim podacima o kretanju bruto domaćeg proizvoda (BDP-a) i indexa potrošačkih cijena (CPI) procjena da bi se postotak redovnog usklađivanja mirovina počev od 1.1.2024. godine, trebao kretati u postotku od šest do sedam posto.

Konačno usklađivanje mirovina izvršit će se 15. travnja ove godine, nakon što Federalni zavod za statistiku objavi podatke o rastu potrošačkih cijena u 2023. godini, kao i rastu bruto domaćeg proizvoda za prošlu godinu.

Objava Vlada Federacije BiH: Mirovine veće za pet posto pojavila se prvi puta na Tomislav City.

tomislavcity.com

mostarski.info

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima