Poslanje Filozofskog fakulteta je da bude predvodnik izgradnje društva znanja

doc. dr. sc. Marko Odak, prodekan za nastavu
Poslanje Filozofskog fakulteta je da bude predvodnik izgradnje društva znanja

Jesu li na Filozofskom fakultetu zadovoljni upisom studenata nakon završenog rujanskog ispitnog roka, kolika je uloga Filozofskog fakulteta na SUM-u, koji se novi programi uvode, koje su sljedeće aktivnosti na Fakultetu – samo su neke od tema o kojima u intervjuu za treci.ba govori prodekan za nastavu Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru doc. dr. sc. Marko Odak.

Rujanski ispitni rok je završio, jeste li zadovoljni brojem upisanih studenata za akademsku 2018./19. godinu?

Obzirom na razne nepovoljne procese i trendove, nakon rujanskog upisnog roka možemo reći da smo zadovoljni brojem upisanih studenata koji je blizu prošlogodišnjeg broja, a na više studija imamo povećanje broja upisanih studenata u odnosu na prethodnu godinu. Vjerujem da je razlog tome prepoznatljiva kvaliteta široke palete studijskih programa Filozofskog fakulteta kao i aktivnosti vezane za promociju studija i Fakulteta koje smo imali tijekom cijele godine.

Na koje procese i trendove mislite?

Ako gledamo šire, na globalnoj razini pa tako i u našem okruženju, svjesni smo naglasaka na STEM područja, odnosno na konkurentsku dimenziju u odnosu na kulturološku dimenziju koja bi trebala biti neizostavna i od strateške važnosti.

Kolika je uloga Filozofskog fakulteta na SUM-u?

Poslanje Filozofskog fakulteta je da bude predvodnik izgradnje društva znanja. Danas, ako gledamo na aktualne procese u našoj društvenoj zajednici možemo reći da je ta uloga i važnija nego prije. Za očuvanje jednog društva, naroda, nužno je održavati i razvijati studijske programe koji se bave njegovanjem i promicanjem jezične tradicije i kulture. Isto tako i one koji stavljaju poseban naglasak na očuvanje povijesne baštine, koja se u suvremenim društvenim procesima naše zajednice najočitije manifestira kroz hrvatski nacionalni i kulturni identitet u Bosni i Hercegovini. U ovome je Filozofski fakultet neizostavan obzirom na studijske programe koje ima, što je i ugrađeno u novu Strategiju razvoja Sveučilišta u Mostaru 2018. – 2023.

Što su sljedeće aktivnosti na Filozofskom fakultetu?

Trenutno smo u završnoj fazi izrade dva programa koji su dio cjeloživotnog učenja. Ciljevi Bolonjske deklaracije jasno ističu cjeloživotno obrazovanje kao sastavni dio visokoobrazovnih aktivnosti.

O kakvim je programima riječ?

Radi se o programu za stručno usavršavanje u području arhiva, knjižnica i muzeja. Poslove u knjižnicama, arhivima i muzejskoj dokumentaciji u velikoj mjeri obavljaju djelatnici koji su završili nastavne smjerove, bez osnovnoga stručnog (knjižničnog, arhivističkog i muzeološkog) obrazovanja, stoga želimo omogućiti ovim osobama u procesu obrazovanja i izobrazbe da iznova pozicioniraju svoje uloge i važnost. Drugi je program za inkluzivno obrazovanje.

Što inkluzivno obrazovanje predstavlja za nastavnike?

Da bi znali odgovoriti na sve češće probleme i poteškoće u radu, nastavno osoblje mora imati specifične kompetencije koje ih osposobljavaju za rad u takvim uvjetima. Obrazovanje za izvođenje inkluzivne nastave mora postati obvezan dio izobrazbe svih sudionika nastavnog procesa.

Sljedeći tjedan počinje nova akademska godina, imate li poruku za nove studente?

Upisom na Filozofski fakultet nisu pogriješili i obzirom na kvalitetu studijskih programa zasigurno će nakon završetka odabranog studija moći kvalitetno odgovoriti na društvene potrebe i izazove. Svakako je važno da uz primarne nastavne obveze budu uključeni i u izvannastavne aktivnosti što na razne načine potičemo i razvijamo, jer takve aktivnosti studentima omogućuju da prošire svoje vidike i kreativnost.

Uredništvo zadržava pravo cenzure u slučaju govora mržnje ili nepristojnog i neprikladnog govora.

Anketa

Koji medij najčešće pratite?

Mišljenje

doc. dr. sc. Marko Odak, prodekan za nastavu Filozofskog fakulteta
Studentski radio Live streaming
KLIKNI I
SLUŠAJ
Konekcija nije uspostavljena
Studentska
televizija
(youtube
channel)
Studentski
prilog
večernjeg
lista