back to top

NAJAVA: 23. sjednica Općinskog vijeća Grud

U četvrtak 9. svibnja 2024. godine u 11 sati u novoj vijećnici općine, održat će se 23. sjednica Općinskog vijeća Grude.

Sjednicu je sazvala Nives Tomas, v.r. Općinskog vijeća Grude.

Izvješće o ovjerenom mandatu u Općinskom vijeću Grude,

Za sjednicu je predlažen sljedeći dnevni red:

 • Izvod iz Zapisnika sa 22. sjednice Općinskog vijeća Grude,
 • Vijećnička pitanja,
 • Prijedlog Odluke o razrješenju članova Kolegija Općinskog vijeća Grude i imenovanju člana Kolegija Općinskog vijeća Grude,
 • Prijedlog Odluke o usvajanju Nacrta Regulacijskog plana uređenja „Centar Grude“,
 • Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Detaljnog plana za proširenje Gospodarske zone Grude “Pogana Vlaka-Poljanice”,
 • Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u k.o. Grude-grad,
 • Izvješće o radu JP KOMUNALNO d.o.o. Grude u 2023. godini,
 • Izvješće o radu JU VRILO Grude u 2023. godini,
 • Izvješće o radu Centra za socijalni rad Grude u 2023. godini,
 • Izvješće o radu Dječjeg vrtića “Grude” Grude u 2023. godini,
 • Izvješće o radu JU Kulturni dom “Antun Branko Šimić” Grude u 2023. godini,
 • Prijedlog Rješenja o utvrđivanju vlasništva u korist Ivana (Mire) Pejića iz Ružića,
 • Prijedlog Rješenja o razrješenju Općinskog izbornog povjerenstva Grude,
 • Prijedlog Rješenja o imenovanju Općinskog izbornog povjerenstva Grude,
 • Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na razrješenje ravnatelja JP KOMUNALNO d.o.o. Grude,
 • Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja JP KOMUNALNO d.o.o. Grude,
 • Prijedlog Odluke o preuzimanju imovine Osnovne glazbene škole Grude,
 • Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za uvođenje novih zanimanja u Srednjoj školi “Antun Branko Šimić” Grude,
 • Prijedlog Rješenja o razrješenju zamjenika predsjednika i imenovanju zamjenika predsjednika Povjerenstva za izlaganje na javni uvid podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta za katastarske općine: Dragićina, Grude II. i Ružići I.

Post NAJAVA: 23. sjednica Općinskog vijeća Grud je prvi puta viđen na Grude Online.

Izvor: ( www.grude-online.info / Treci.ba )

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima