Vlada FBiH usvojila Reformsku agendu za BiH

Novi pristup
Vlada FBiH usvojila Reformsku agendu za BiH

Na današnjoj sjednici Vlade FBiH usvojen je tekst Reformske agende za Bosnu i Hercegovinu za razdoblje 2015.-2018. godine.

Također dano je ovlaštenje federalnom premijeru Fadilu Novaliću za potpisivanje ovog dokumenta.

Vlada Federacije BiH je već na 10. sjednici, održanoj 9.6.2015. godine, dala suglasnost na tekst Reformske agende, ali je tada izostala suglasnost Vlade Republike Srpske.

Reformska agenda utvrđuje glavne planove Vijeća ministara BiH i entitetskih vlada za socijalno-ekonomske i s njima vezane reforme.

Tekst agende do danas nije bio poznat građanima, niti zastupnicima u organima zakonodavne vlasti u BiH.

"Refomska agenda je tijesno povezana s ciljevima novog pristupa EU ekonomskom upravljanju na Zapadnom Balkanu i u skladu je s programom ekonomskih reformi, kao temeljnim elementom koji treba da podstakne sveobuhvatne strukturalne reforme da bi se održala makroekonomska stabilnost i pospješio rast i konkuretnost", navodi se, između ostalog, u tekstu.

Provođenje Reformske agende će započeti bez odgađanja.

"Širok set srednjoročnih prioriteta, kako je naznačeno u nastavku, će biti prerađen u konkretne inicijalne mjere i poduhvate, koji će biti pripremljeni i provedeni u predstojećim mjesecima 2015. i početkom 2016. godine, sa svakom institucijom pojedinačno. Odnosno, ove početne mjere i poduhvati će biti razrađeni u konzultacijama s dvjema međunarodnim financijskim institucijama i EU i vodit će do daljnjih preciznijih mjera koje će reformsku agendu pomjeriti sa njene početne faze dalje u srednjoročni period", navodi se u tekstu.

Uredništvo zadržava pravo cenzure u slučaju govora mržnje ili nepristojnog i neprikladnog govora.

Anketa

Koji medij najčešće pratite?

Mišljenje

doc. dr. sc. Marko Odak, prodekan za nastavu Filozofskog fakulteta
Studentski radio Live streaming
KLIKNI I
SLUŠAJ
Konekcija nije uspostavljena
Studentska
televizija
(youtube
channel)
Studentski
prilog
večernjeg
lista