24 mjere za suzbijanje sive ekonomije

Federalna vlada
24 mjere za suzbijanje sive ekonomije

Federalna vlada dala je suglasnost na Model (zakoni i podzakonski akti) za ublažavanje sive ekonomije i stimuliranje prvog zaposlenja, koji je predložila Radna skupina za iznalaženje modela za ublažavanje/sprječavanje sive ekonomije u dijelu radnih odnosa i neregistriranih poslovnih subjekata.

Modelom su definirane mjere, aktivnosti i njihovi nositelji, rokovi, indikatori i očekivani učinci.

Među 24 predložene mjere su smanjenje fiskalnog opterećenja rada, smanjenja broja i pojednostavljenje poreznih procedura, povećanje broja uposlenih u Poreznoj upravi angažiranih na kontroli obveznika, unaprjeđenje prakse dosljedne primjene propisanih kazni za utaju poreza, intenziviranje kontrole neformalnog upošljavanja, smanjenje gotovinskih plaćanja i tako dalje.

Za realizaciju aktivnosti iz ovog modela Vlada je zadužila nadležna federalna ministarstva i Poreznu upravu FBiH.

Uvezivanje radnog staža

Federalna vlada upoznala se danas s radom interresorne radne grupe koja je pripremila radni tekst Nacrta zakona o uvezivanju radnog staža radnicima u privrednim društvima s većinskim učešćem državnog kapitala.

Ocjenjujući da je riječ o dobroj polaznoj osnovi za nastavak aktivnosti na donošenju zakona, Vlada je zadužila Federalni zavod PIO/MIO da radnoj grupi dostavi podatke vezane za uvezivanje radnog staža, jer je kvantifikacija potrebnih sredstava veoma važna za uspješnu provedbu ovog zakonskog projekta, priopćeno je iz Vlade FBiH.

Fena / Monika Ćubela

Uredništvo zadržava pravo cenzure u slučaju govora mržnje ili nepristojnog i neprikladnog govora.

Anketa

Koji medij najčešće pratite?

Mišljenje

doc. dr. sc. Marko Odak, prodekan za nastavu Filozofskog fakulteta
Studentski radio Live streaming
KLIKNI I
SLUŠAJ
Konekcija nije uspostavljena
Studentska
televizija
(youtube
channel)
Studentski
prilog
večernjeg
lista