Imenovani novi Nadzorni odbori u Cestama, Hrvatskoj pošti...

vlada fbih
Imenovani novi Nadzorni odbori u Cestama, Hrvatskoj pošti...

Vlada Federacije BiH danas je, prije isteka mandata i zbog gubitka povjerenja, dala prethodne suglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo te za imenovanje Mirka Mihaljevića, Željka Medaka, Kreše Šaravanje i Nasera Hadžibegovića za vršitelje ovih dužnosti na razdoblje do najviše tri mjeseca, odnosno do okončanja natječajne procedure.

Vlada je dala Nadzornom odboru „Hidrogradnje" d.d. Sarajevo prethodnu suglasnost za razrješenje vršitelja dužnosti direktora ovog gospodarskog društva te za imenovanje Emira Alikadića za vršitelja ove dužnosti na razdoblje do šest mjeseci, odnosno do okončanja postupka izbora direktora društva na osnovu Javnog natječaja.

Dužnosti se, uz prethodnu suglasnost Vlade FBiH, razrješavaju članovi Nadzornog odbora JP Hrvatske pošte d.o.o. Mostar, a privremeno su na razdoblje do najviše tri mjeseca, odnosno do okončanja natječajne procedure, za članove ovog NO imenovani Božo Perić, Davorka Šaravanja, Ivan Jozić, Igor Bašić, Dijana Pejić i Nerma Čolaković-Prguda.

Vlada je izmijenila Rješenje o imenovanju Upravnog odbora Projekta hitnog oporavka od poplava u Bosni i Hercegovini za područje Federacije BiH, te u ovaj odbor imenovala Zorana Božića.

Također je izmijenjeno Rješenje o imenovanju Komisija za izradu Nacrta programa za zaštitu ugroženih kupaca električne energije iz kategorije potrošnje domaćinstava u FBiH, te je u ovo tijelo za zamjenika predsjednika imenovan Miroslav Jurešić.

U Upravni odbor Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje danas su imenovani Mile Lasić (predsjednik), Enes Zukić, Ivo Vincetić, Eugen Ćubela, Merima Hajdarević, Mirsad Kaljiković, Mirko Mihaljević, Goran Valka i Omer Omerefendić (članovi).

U Interresornu radnu grupu za izradu Nacrta zakona o koncesijama Vlada FBiH danas je imenovala Ivana Topića (predsjednik), Mirsada Hasanića, Asima Pandžića, Begajetu Habotu, Irmu Memić, Nermina Mandru, Edvina Šarića i Senadu Dizdar.

Vlada Federacije BiH danas je dala ovlaštenja punomoćnicima za zastupanje Federacije BiH na skupštinama gospodarskih društava: Denijelu Pelidiji (Operator - Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo), Esadu Osmanbegoviću (JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo) i Saneli Jakubović (JP Međunarodni aerodrom „Sarajevo" d.o.o. Sarajevo). Amru Đendušić (predsjednica), Ismeta Trumića, Ahmeda Agića, Mustafu Bisića i Jadranku Matić danas je Vlada FBiH imenovala za članove Radne grupe za izradu radnih verzija Zakona o državnoj službi FBiH i Zakona o namještenicima u organima državne službe FBiH.

prvi.tv

Uredništvo zadržava pravo cenzure u slučaju govora mržnje ili nepristojnog i neprikladnog govora.

Anketa

Koji medij najčešće pratite?

Mišljenje

doc. dr. sc. Marko Odak, prodekan za nastavu Filozofskog fakulteta
Studentski radio Live streaming
KLIKNI I
SLUŠAJ
Konekcija nije uspostavljena
Studentska
televizija
(youtube
channel)
Studentski
prilog
večernjeg
lista