Bešlić traži pomoć za deratizaciju Mostara

DDD mjere
Bešlić traži pomoć za deratizaciju Mostara

Gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić uputio je dopis Fondu za zaštitu okoliša Federacije BiH, u kojem traži pomoć kako bi se na području Mostara provela deratizacija, koja - podsjetimo - već godinama nije urađena, što može izazvati teške posljedice po zdravlje stanovništva, potvrdila je za Starmo.ba glavna savjetnica gradonačelnika Mostara Radmila Komadina.

U zahtjevu za pomoć u financiranju postupka ciljane deratizacije, upućenom direktoru Fonda za zaštitu okoliša Safetu Harbinji, podsjeća se da Grad Mostar nije nadležan provoditi javnu nabavku za odabir izvršitelja usluge preventivne sustavne deratizacije na području grada, već da je to u obvezi resornih Ministarstva rada, zdravstva i socijalne zaštite i Zavoda za javno zdravstvo HNŽ.

Bešlić podsjeća i da je ciljana deratizacija u obvezi županijskog Zavoda za javno zdravstvo, prije čega su dužni procijeniti indikacije na terenu, odnosno vidjeti na kojim se područjima i objektima treba ciljno djelovati, sačiniti programe djelovanja i deratizaciju provesti ili stručno nadgledati.

Obveza Grada Mostara, odnosno gradonačelnika - dodaje se u dopisu - je jedino u tome da donese naredbu o provođenju ove mjere, ali kad to prethodno pripreme i počnu sa provedbom županijske ustanove nadležne za javno zdravstvo, pri čemu ta naredba nije sastavni, odnosno obvezni dio ciljanih deratizacija, nego dio preventivnih sustavnih deratizacija, i to tamo gdje sanitarna inspekcija utvrdi da je potrebno vršenje DDD-mjera u objektima i površinama u kojima sanitarna inspekcija utvrdi da je potrebna hitna intervencija zaštite stanovništva.

Bešlić još podsjeća da duži niz godina na području Grada Mostara nije vršena ciljana deratizacija, kao i da se na području Grada Mostara izvode radovi - iskopavanja vezana za izgradnju kolektora, što je istjeralo glodare na površinu zemlje, te je svakodnevna pojava da se mnoštvo glodara pojavljuje po ulicama, oko posuda za smeće, u zgradama, te uz obale rijeka Neretve i Radobolje, što predstavlja neposrednu opasnost po zdravlje i sigurnost građana.

"Pritužbe građana su svakodnevne, te tražimo mogućnost kako i na koji način iznaći sredstva kako bi se radila ciljana deratizacija za područje cijeloga grada. U skladu sa navedenim, a posebno uvažavajući činjenicu iskazane spremnosti Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za dosadašnju pomoć u realizaciji projekata Grada Mostara, koji izravno utječu na zaštitu okoliša, molimo vašu financijsku pomoć u skladu sa mogućnostima Fonda.

U slučaju pozitivnog rješavanja našeg zahtjeva, novčana sredstva za ovu namjenu bi prebacili resornom Ministarstvu zdravstva HNŽ, kako bi Zavod za javno zdravstvo pokrenuo neophodnu proceduru", stoji u Bešlićevom dopisu Fondu za zaštitu okoliša Federacije BiH. 

Uredništvo zadržava pravo cenzure u slučaju govora mržnje ili nepristojnog i neprikladnog govora.

Anketa

Koji medij najčešće pratite?

Mišljenje

doc. dr. sc. Marko Odak, prodekan za nastavu Filozofskog fakulteta
Studentski radio Live streaming
KLIKNI I
SLUŠAJ
Konekcija nije uspostavljena
Studentska
televizija
(youtube
channel)
Studentski
prilog
večernjeg
lista