"Studij komparativne književnosti je specifičan i inovativan"

prof. dr. Mirna Brkić Vučina
"Studij komparativne književnosti je specifičan i inovativan"

Od 2016./2017. akademske godine studenti će moći upisati studij komparativne književnosti uz kombinaciju s nekim od postojećih 12 dvopredmetnih studija na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. S koordinatoricom studija prof. dr. Mirnom Brkić Vučina razgovarali smo o ustroju studiju, ali i o zanimanju za ovaj intedisciplinarni studij.

Kako je ustrojen studij komparativne književnosti i gdje se sve mogu zaposliti diplomirani studenti komparativne književnosti?

Tijekom studija studenti će kroz brojne kolegije proučavati opću povijest književnosti, teoriju i metodologiju proučavanja književnosti, poredbenu povijest hrvatske književnosti,  teatrologiju, filmologiju i kulturalne studije. Za izvođenje nastave na navedenim područjima Filozofski fakultet gotovo u potpunosti ima stalno uposlen kadar, uz iznimno angažiranje vanjskog kadra za pojedina područja (teatrologija, filmologija).

Studij komparativne književnosti studira se samo u kombinaciji s drugim dvopredmetnim studijskim programima, što znači da se može kombinirati sa studijima stranih jezika (engleskim, njemačkim, talijanskim, ruskim i latinskim jezikom), studijem hrvatskog jezika i književnost, povijesti, povijesti umjetnosti, kao i drugim studijima Filozofskog fakulteta. Za svaku pojedinu kombinaciju može se definirati niz prednosti zbog kojih se studenti mogu uključiti u razna područja rada, npr. u izdavaštvu i knjižarstvu, u medijima, državnoj upravi, u javnim i privatnim ustanovama kulture, politike i kulturnog posredovanja, na poslovima propagande, marketinga te raznih slobodnih profesija (npr. publicisti, pisci, prevoditelji i sl.).

Koje su glavne karakteristike i specifičnosti studija komparativne književnosti?

Studij komparativne književnosti karakterizira izrazita interdisciplinarnost. Specifičan je i inovativan jer teži pored istraživanja svjetskih i hrvatskih klasika i njegovanju kulturne, povijesne i književne baštine BiH. Osim toga, na području opće povijesti književnost za pojedina specifična razdoblja (npr. talijanska renesansa, njemački romantizam) angažirani su profesori koji se bave pripadajućim stranim književnostima, a na diplomskom studiju kolegiji koji se bave filmskim interpretacijama književnosti izvode se i na stranim jezicima (englekom i njemačkom), pri čemu studenti imanju mogućnost izbora.

Mislite li da će vladati veliki interes za novim studijem?

Nadamo se da će ovaj novi studij, svojom inovativnošću i svježinom privući znanatan broj studenata. Naročito onih koji su usmjereni na proučavanje književnosti i koji teže širokom, interdisciplinarnom znanju.

treci.ba

Uredništvo zadržava pravo cenzure u slučaju govora mržnje ili nepristojnog i neprikladnog govora.

Anketa

Koji medij najčešće pratite?

Mišljenje

doc. dr. sc. Marko Odak, prodekan za nastavu Filozofskog fakulteta
Studentski radio Live streaming
KLIKNI I
SLUŠAJ
Konekcija nije uspostavljena
Studentska
televizija
(youtube
channel)
Studentski
prilog
večernjeg
lista