"Prvostupnici i magistri njemačkog jezika i književnosti još uvijek atraktivna zanimanja"

prof. dr. sc. Senka Marinčić
"Prvostupnici i magistri njemačkog jezika i književnosti još uvijek atraktivna zanimanja"

Studij njemačkoga jezika djeluje na Filozofskom fakultetu od akademske 1994./1995. godine, a zainteresiranost  maturanata  za ovaj studij svake je godine jednako velika. S pročelnicom studija prof. dr. sc. Senkom Marinčić razgovarali smo o prednostima studija, važnosti stranoga jezika i razlozima studiranja stranog jezika.

Na koji način je studij ustrojen, imaju li studenti uz teoriju, dovoljno vježbi i praktičnog dijela?

Studij je ustrojen tako da pruži obrazovanje iz cjelokupnog područja struke i omogući stjecanje jezičnih kompetencija i ovladavanje vještinama koje su predviđene Zajedničkim europskim referentnim okvirom za strane jezike. Izvodi se kao jednopredmetni i dvopredmetni studij u kombinaciji sa studijem engleskog jezika i književnosti, hrvatskog jezika i književnosti, latinskog jezika i rimske književnosti, talijanskog jezika i književnosti, ruskog jezika i književnosti, arheologije, filozofije, povijesti, povijesti umjetnosti, informacijskih znanosti i novinarstva. Ponudom kolegija iz područja jezikoslovlja, književnosti i metodike njemačkog jezika nastojimo pokriti relevantne discipline i biti u korak s (naj)novijim znanstvenim dostignućima. U samom procesu prenošenja i usvajanja znanja neizostavan je i praktični dio koji je prisutan tijekom cijelog studija. Programom stipendija (DAAD, KAAD, Goethe-Institut, Herbert-Quandt-Stipendienprogramm i dr.) omogućujemo našim studentima studentsku razmjenu ili dvosemestralni studij na nekom od njemačkih sveučilišta, a izravnu vezu s jezikom nastavom koju izvode izvorni govornici njemačkog jezika.

Koje kompetencije stječu studenti nakon završenog preddiplomskoga i diplomskoga studija?

Završetkom preddiplomskog studija u trajanju od 3 godine, odnosno 6 semestara student stječe akademsko zvanje prvostupnika/prvostupnice (baccalaurues/baccalaurea) njemačkog jezika i književnosti,  a završetkom diplomskog studija u trajanju od 2 godine, odnosno 4 semestra akademsko zvanje magistra/magistrice (magister/magistra) njemačkog jezika i književnosti. Kompetencije prvostupnika/prvostupnice odražavaju se u poznavanju lingvističkih opisa standardnoga njemačkog jezika, suvremenih lingvističkih smjerova, kulture i književnosti zemalja njemačkoga govornog područja te teorije književnosti i metoda pristupa književnim djelima. Kompetencije pak magistra/magistre odražavaju se u osposobljavanju za rad u nastavnom procesu s učenicima različitih uzrasta i za različite tipove nastave s naglaskom na teorijskim temeljima učenja i poučavanja njemačkog jezika kao stranog jezika. 

S obzirom da je područje primjene i korištenja stranog jezika doista široko, gdje su studenti njemačkoga jezika na tržištu rada, kakve su mogućnosti zapošljavanja?

Prvostupnici njemačkog jezika i književnosti mogu ili nastaviti diplomski studij njemačkog jezika i književnosti ili se zaposliti u izdavaštvu, knjižarstvu, medijima, državnoj upravi, javnim i privatnim ustanovama kulturne politike i kulturnog posredovanja, propagandi, marketingu i srodnim područjima.

I magistri njemačkog jezika i književnosti mogu nastaviti studij, ali doktorski ili početi raditi u području obrazovanja (predškolskom, osnovnom i srednjoškolskom), znanosti, medijima i dr.

Što biste izdvojili kao prednost njemačkoga jezika, a što bi moglo ujedno biti i motivacija za maturante da upišu ovaj studij?

Njemački se jezik ubraja u svjetske jezike, a u Europskoj je uniji dominantan, u smislu da je materinji jezik najvećeg broja govornika. Konkurentan je, a time i bitan u procesu globalizacije. U nekim se zemljama uči i kao prvi strani jezik (primjerice Poljskoj, Bjelorusiji, Bugarskoj…). Poslije engleskog na internetu se najčešće koristi njemački jezik. I mogli bismo još nabrajati… Činjenica da su prvostupnici i magistri njemačkog jezika i književnosti još uvijek atraktivna zanimanja na tržištu rada i više je nego dovoljan razlog da bi se netko odlučio za studij njemačkog jezika i književnosti.    

treci.ba

Uredništvo zadržava pravo cenzure u slučaju govora mržnje ili nepristojnog i neprikladnog govora.

Anketa

Koji medij najčešće pratite?

Mišljenje

doc. dr. sc. Marko Odak, prodekan za nastavu Filozofskog fakulteta
Studentski radio Live streaming
KLIKNI I
SLUŠAJ
Konekcija nije uspostavljena
Studentska
televizija
(youtube
channel)
Studentski
prilog
večernjeg
lista