Studenti su glavni pokretači promjena na Sveučilištu

Marko Džoić, predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta u Mostaru
Studenti su glavni pokretači promjena na Sveučilištu

Proteklog je tjedna održana prva tematska sjednica posvećena nastavi i nastavnim procesima Senata Sveučilišta u Mostaru, na kojoj su sudjelovali i predstavnici Studentskog zbora izloživši svoje prijedloge promjena koje bi poboljšale uvjete studiranja, piše Večernji list. O kakvim je promjenama riječ i koji prijedlozi su usvojeni saznajemo u razgovoru s predsjednikom Studentskoga zbora Sveučilišta u Mostaru Markom Džoićem.

1. Na povijesnoj sjednici Senata iznijeli ste ključne probleme studenata, a sve u svrhu podizanja kvalitete nastave i studentskog standarda. Na koje segmente se odnose prijedlozi promjena?

Prije svega želim istaknuti paradoks da je ovo prva ovakva tematska sjednica Senata od osnivanja Sveučilišta, ali i to da su na ovoj sjednici glavnu riječ imali studenti s čime je novo vodstvo Sveučilišta doista pokazalo da su studenti na prvom mjestu te da se glas studenata uvažava. Nekoliko dana prije tematske sjednice Senata održana je sjednica Predsjedništva Studentskog zbora gdje smo u četverosatnom razgovoru iznijeli sve probleme koji su došli do nas te ih jednoglasno usvojili kao primjedbe Zbora koji smo iznijeli na Senatu. Naše prijedloge i primjedbe pripremili smo u nekoliko cjelina, a one su primjedbe i prijedlozi u vezi poštivanja odredbe Pravilnika o studiranju te napomene u svrhu kvalitetnije i brže informiranosti studenata o nastavnom planu i programu, literaturi i načinu polaganja ispita, primjedbe i prijedlozi u vezi s financijskim izdatcima studenata Sveučilišta u Mostaru, način i svrha provođenja anketa, posebne kategorije studenata te prijedlozi za uspješnije djelovanje Sveučilišta u budućnosti.

2. Jedan od segmenata koji je studentima sigurno jako važan su financije, a i u prijedlozima su posebno istaknute. Do kojih zaključaka se došlo?

Da, na ovoj sjednici smo imali priliku pokrenuti i takva pitanja. Predložili smo ukidanje plaćanja potvrda na svim fakultetima te je odlučeno da će rektorat nadoknaditi fakultetima novac koji su u prethodnom semestru uprihodili od studenata i s ovim prijedlogom idemo na Znanstveno-nastavna vijeća ustrojbenih jedinica i uvjereni smo da će svi dekani prihvatiti ovakvu odluku budući da više nema nijedan opravdan razlog za plaćanje potvrda o redovitom studiranju. Osim potvrda koje će na svim fakultetima biti besplatne, pokrenuli smo i pitanje besplatnog prijepisa ocjena, ujednačavanje cijene promocije na 50 KM, dostupnosti besplatnog upisnog materijala na svim fakultetima, ukidanje plaćanja razredbenog postupka između dva ciklusa studiranja te naravno snižavanje cijene semestra. Sve navedeno članovi Senata su usvojili i s postupkom integracije odredbe će se početi primjenjivati. Posebno bih istaknuo dva usvojena zahtjeva, a to su neplaćanje obrane završnog i diplomskog rada i rješavanje problema terenskih nastava. Od sada terenske nastave trebaju proći proces javnih nabavki kao i uključivanje studenata u donošenje odluka kada pristignu ponude.

3. Koji su problemi u nastavnom procesu u najužem smislu, kada je riječ o ispitima, predavanjima, literaturi? Kakve promjene se mogu očekivati u tom pogledu?

Inzistirali smo na poštivanju Pravilnika o studiranju, ali smo i predložili neke izmjene koje bi unaprijedili nastavni proces. Ono što je Senat jednoglasno podržao jest dostupnost ispitne literature na web stranicama fakulteta, dostupnost Pravilnika o studiranju i svih pravnih akata, redovito održavanje predavanja, vježbi uz objektivno ocjenjivanje na ispitima, održavanje ispita u terminima naznačenim u ISS sustavu bez arbitrarnog odlučivanja nositelja kolegija o izmjeni termina koja nije naknadno naznačena u ISS sustavu, poštivanje pravila da se rezultati ispita objave najkasnije 7 dana nakon održavanje kao i objavu rezultata razredbenog postupka 48 sati nakon održavanja, mogućnost uvida u ocjenjene radove i redovite konzultacije, postavljanje kalendara ispitnih rokova do prvog prosinca, mogućnost prijave i odjave ispita sukladno Pravilniku, osiguranje besplatnog pristupa knjižnicama svim studentima bez obzira na kojoj ustrojbenoj jedinici studiraju, ispitivanje usklađenosti ispitne literature s materijom koja se postavlja na ispitu i detaljna analiza gdje su prolaznosti manje od 60%.

4. Studenti svaki semestar ispunjavaju ankete o profesorima i asistentima kroz ISS sustav. Je li takav način provođenja evaluacije uspješan, osigurava li se njime anonimnost studenata?

Za sada takav način provođenja anketa nije bio dovoljno uspješan da postigne određene promjene zbog čega je Zbor iznio niz prijedloga. Prije svega da bi student mogao popuniti anketu zatražili smo da se kroz ISS sustav omogući unošenje prisutnosti na nastavu zato što smatramo da samo oni studenti koji su imali barem 70% pohađanja nastave mogu objektivno ispuniti anketu. Jedan od prijedloga Zbora bila je anketa u pisanom obliku zbog nepovjerenja studenata u anonimnost ISS ankete, no zajedno s IT i PR odjelom radit ćemo na edukaciji studenata kroz koju ćemo im na jednostavnom primjeru pokazati da su ovakve ankete 100% anonimne. Osim ovih zahtjeva tražili smo izmjene upitnika i prilagodbe potrebama pojedinim fakultetima, uključivanje predstavnika studenata u analizu rezultata te uvođenju određenih mjera za profesore koji budu loše ocijenjeni ali i nagrade onima koji imaju pozitivne komentare studenata.

5. Vodstvo Sveučilišta je više puta istaknulo važnost razvoja i korištenja tehnologije na svim područjima, pa tako i u nastavnom procesu. Kakvi su vaši prijedlozi u tom području i čemu to doprinosi?

Na sjednici Zbora smo razgovarali o funkcioniranju pojedinih Europskih Sveučilišta te smo se složili da već na ovoj sjednici Senata moramo pokrenuti pitanje izbacivanja papirnatih indeksa, uvođenje studenskih iksica koje će olakšati i profesorima i studentima evidentiranje prisutnosti kao i korištenje prostorija fakulteta. Unapređenjem ISS sustava i uvođenje ovakvih tehnologija zasigurno će naše Sveučilište učiniti još prepoznatijim, a usvajanjem Senata Sveučilište je još jednom pokazalo zbog čega je Sveučilište budućnosti.

6. Studenti su na prvom mjestu svakoga sveučilišta. Izvrsnost i znanje su postulati novoga vodstva. Naravno, ne smije se ni zaboraviti vrijedne studente slabijeg imovinskog stanja. Postoje li prijedlozi vezano za ove skupine studenata?

Naravno, upravo smo pod stavkom posebne kategorije studenata svrstali one studente koji su ponos Sveučilišta kao i one koji zbog teške materijalne situacije imaju probleme sa završetkom studija. Poseban naglasak smo stavili na nagrađivanje i ulaganje u obrazovanje izvrsnih studenata kao motivacija za daljnji rad, upoznavanje takvih studenata s mogućnostima iz članka 24. kojim se ovoj kategoriji studenata odobrava završavanje studija u vremenu kraćem od propisanog trajanja studija te mogućnost upisa dodatnih 30 ECTS bodova, osiguranje besplatnog studija studentima teškog imovinskog stanja koji nisu u mogućnosti plaćati školarinu kao i kreiranje fonda za studente lošeg imovinskog stanja na razini Sveučilišta, čija sredstva bi bila namijenjena za stipendiranje ove kategorije studenata  po unaprijed usvojenom Pravilniku. Razgovarali smo i o studentima s posebnim potrebama kao i o slučajevima u kojima brat i sestra ili više braće i sestara studiraju na istom fakultetu Sveučilišta u Mostaru osigurati da samo jedno od njih plaća školarinu. Posljednji prijedlog će biti poslan kao zaključak vijećima fakulteta, a svi spomenuti prijedlozi su usvojeni i kao takvi svi će se primjenjivati od 1.10. na svim ustrojbenim jedinicama.

7. Ideju otvorenoga Sveučilišta i društvene integracije provodi i Studentski zbor organizacijom tečajeva za sve građane, ali s naglaskom na maturante. Kakva je reakcija i zanimanje društva za te aktivnosti?

Studentski zbor je prvi puta pružio mogućnost svima građanima grada Mostara da pohađaju tečajeve Studentskog zbora upravo zato što smo osjetili potrebu da se približimo svima onima koji su nekada studirali ali i svima onima koji nisu imali takvu priliku. Trenutno traju prijave maturanata za naše tečajeve ali osim toga imamo u planu i dodatne aktivnosti kako bi maturante pripremili za ono što ih očekuje nakon srednje škole. Ovo je samo jedan od mnogih projekata s kojima ćemo pokušati Sveučilište približiti svima. Na Senatu smo kroz još razne prijedloge pokušali pokrenuti otvorenost i svih fakulteta prema svim studentima Sveučilišta, a to smo postigli s prijedlozima međufakultetske mobilnosti tj. prijedlog da se studentima omogući upisivanje, kao izbornih, kolegija s drugih studijskih grupa i s drugih fakulteta koje nisu imali mogućnosti slušati na matičnom fakultetu u sklopu svog studija, potvrde o uspješno položenim spomenutim kolegijima svrstati u dodatak diplomi, prijedlog za više prakse i suradnje s gospodarstvom na čemu novo vodstvo marljivo radi kao i otvaranje pravnog, psihološkog i karijernog savjetovališta za sve studente Sveučilišta. 

Uredništvo zadržava pravo cenzure u slučaju govora mržnje ili nepristojnog i neprikladnog govora.

Anketa

Koji medij najčešće pratite?

Mišljenje

doc. dr. sc. Marko Odak, prodekan za nastavu Filozofskog fakulteta
Studentski radio Live streaming
KLIKNI I
SLUŠAJ
Konekcija nije uspostavljena
Studentska
televizija
(youtube
channel)
Studentski
prilog
večernjeg
lista