Utjecaj PR-a na menadžerske odluke

Damir Vasilj, viši asistent
Utjecaj PR-a na menadžerske odluke

Danas se mnogi koriste izrazom PR, a neki ni ne znaju što to znači i kakav utjecaj može imati. Dakle PR, odnosno public relations u prijevodu znače odnosi s javnošću. Sama definicija odnosa s javnošću ili public relations (PR) generalno se svodi na komunikaciju između organizacije i njezine javnosti.

Uloga PR-a u organizacijama (profitnog ili neprofitnog karaktera) jest postizanje međusobnog razumijevanja, izgradnje društvene odgovornosti i ostvarivanja zajedničkih interesa organizacije sa svojim javnostima.

Jedna od najvažnijih funkcija odnosa s javnošću je strateško planiranje jer dovodi organizaciju u položaj da odgovara potrebama i željama svojih javnosti. Planiranje uključuje savjetovanje menadžmenta da uskladi svoje interese s interesima svojih javnosti.

Kada je riječ o mjestu koje pripada odnosima s javnošću u organizacijama u svijetu, ali i u BiH ono ovisi o vrsti organizacije, percepciji njegovih menadžera pa čak i sposobnosti. Mnogi autori odnosa s javnošću smatraju da odnosi s javnošću (njezin voditelj) treba biti u koordinaciji s glavnim direktorom ili sa top menadžerom. Odnosno u hijerarhijskoj shemi bi odjel odnosa s javnošću trebao biti izravno povezan s top menadžmentom organizacije. Razlog takvog mišljenja jest u činjenici da bi time imali izravnu povezanost s ključnim informacijama organizacije, a time bi mogli kreirati bolje strategije u odnosima organizacije sa svojim javnostima. Najbolja opcija jest da odnosi s javnošću imaju stožernu funkciju i kao takvi podređeni su glavnom direktoru. Istraživanja provedena među 100 vodećih korporacija u SAD-u pokazuju da preko 50% menadžera za odnose s javnošću odgovara izravno direktoru ili predsjedniku.

Praksa u BiH je nešto drugačija, odnosno odjel odnosa s javnošću zna se pridružiti administraciji kao autsajderi u skupini koja donosi odluke. Tome u prilogu idu i nedavna istraživanja studija Odnosa s javnošću na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru gdje se postavilo pitanje koje se  odnosilo se na samo radno mjesto, odnosno odjel u kojem PR djeluje?  Čak 49% ispitanika je izjavilo da odnosi s javnošću funkcioniranju kroz marketinški odjel, a 31% kroz samostalni odjel odnosno odjel odnosa s javnošću, a 20% ispitanika je izjavilo kroz neki drugi odjel ili aktivnost.

Kako je i istraživanje pokazalo u Bosni i Hercegovini, ali i zemljama susjedstva često djelatnici u marketingu obavljaju poslove odnosa s javnošću. Međutim postoje bitne razlike između marketinga i odnosa s javnošću. Svrha marketinga je stvoriti i dovesti na tržište proizvod ili uslugu koju će ljudi kupiti, dok je svrha odnosa s javnošću izgraditi odnose sa svim zainteresiranim stranama – ne samo sadašnjim i potencijalnim klijentima. Marketing je fokusiran na tržište – gdje je konkurencija, gdje su kupci, što hoće, što neće, što vole, što ne vole, što malo vole, što obožavaju, što čitaju, što gledaju, kome vjeruju, kako im prići, kako ponuditi, kako pronaći način da im se svidjeti i još mnogo toga ali sve u vezi tržišta. Za razliku od marketinga, PR komunicira sa cjelokupnim okruženjem jedne kompanije. Tržište je samo jedan segment tog okruženja, tj. samo jedna ciljna javnost. Shodno tome, PR i marketing se poklapaju samo u jednom segmentu svog djelovanja – komunikaciji sa tržištem. Ono što je zajedničko za obje funkcije jest da su dominantno eksternog karaktera i da su usmjerene ka okruženju. Poduzeće mora biti otvoreno prema tržištu, što izražava marketing funkcija, odnosno prema javnosti, što izražava funkcija odnosa s javnošću.

Damir Vasilj je viši asistent na studiju odnosa s javnošću i socijalnog rada Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Kolegiji koje izvodi sa svojim profesorima su: osnove upravljanja, upravljanje projektima, socijalna politika i socijalni menadžment, socijalni razvoj i socijalno planiranje, društveno odgovorno poslovanje i upravljanje događajima.

Uredništvo zadržava pravo cenzure u slučaju govora mržnje ili nepristojnog i neprikladnog govora.

Anketa

Koji medij najčešće pratite?

Mišljenje

doc. dr. sc. Marko Odak, prodekan za nastavu Filozofskog fakulteta
Studentski radio Live streaming
KLIKNI I
SLUŠAJ
Konekcija nije uspostavljena
Studentska
televizija
(youtube
channel)
Studentski
prilog
večernjeg
lista