Radimo na potpunoj digitalnoj transformaciji Sveučilišta, uvode se nove metode učenja na daljinu

doc. dr. sc. Tomislav Volarić, voditelj IT Centra na Sveučilištu u Mostaru
Radimo na potpunoj digitalnoj transformaciji Sveučilišta, uvode se nove metode učenja na daljinu

Sveučilište budućnosti – sintagma je koju često u svojim javnim nastupima ističe rektor Sveučilišta u Mostaru prof. dr. sc. Zoran Tomić. Prije svega riječ je o potpunoj digitalnoj transformaciji koja se počela provoditi na SUM-u. Prvi čovjek tog velikog projekta – voditelj IT centra Sveučilišta doc. dr. sc. Tomislav Volarić u intervjuu za Večernji list objašnjava što će to konkretno značiti za kvalitetu nastave, studente i profesore na SUM-u.

„Informacijske tehnologije biti će „srce“ Sveučilišta u Mostaru koje će SUM voditi prema Sveučilištu budućnosti. U današnje vrijeme gotovo je nemoguće zamisliti modernu nastavu bez upotrebe digitalnih alata, aplikacija i IT tehnologije. Kako će se studenti nakon završetka školovanja na tržištu rada svakodnevno susretati s nekim oblikom digitalnih sadržaja, primarno je ih je privikavati na njihovo redovito korištenje u nastavi“, ističe dr. Volarić. 

No što digitalna transformacija na SUM-u konkretno znači za studente i nastavnike u praksi?

Razvojem tehnologije, prije svega Interneta, prelazi se na online učenje kojim se postiže unaprjeđenje i olakšavanje savladavanja gradiva. Zato je važno da već počnemo pedagoški, metodički i nastavno oblikovati materijale kroz koje će se mladi ljudi odgajati i educirati za budućnost temeljenu na informacijskim i komunikacijskim tehnologijama. Prije svega moramo početi od osposobljavanja nastavnika kroz cjeloživotno učenje gdje će IT Centar svojim uslugama inovirati nastavu. Nova e-infrastruktura koju planiramo uvesti pokrenut će digitalnu transformaciju SUM-a. IT Centar želi napraviti suradnju po vertikali obrazovnog sustava tako da budemo pokretači digitalnih promjena na svim razinama obrazovanja.

Hoće li se e-infrastruktura odnositi i na menadžment Sveučilišta?

E-infrastruktura također obuhvaća cjelokupnu organizaciju menadžmenta SUM-a zbog povećanja učinkovitosti, transparentnosti, pristupa informacijama, a sve uz strateško korištenje IT potpore. Nastojat ćemo da i lokalnoj zajednici donesemo najnovija svjetska iskustva iz područja primijenjene tehnologije.

Tko će provoditi digitalnu transformaciju i hoćete li proširivati tim?

Trenutačno je u fazi izrada dokumenta pod nazivom „Smjernice za razvoj sustava informacijske podrške obrazovnim, znanstvenim i administrativnim procesima na Sveučilištu u Mostaru“. Senat je imenovao stručni tim za izradu dokumenta u čijem su povjerenstvu profesori sa Sveučilišta u Mostaru, Splitu (FESB), Zagrebu (FER) i Osijeku (FERIT). Preporuka je da se na SUM-u otvori novih 15 radnih mjesta iz IT područja. Ovim bi se formirao inicijalni tim koji bi mogao realizirati planirane aktivnosti. Vidimo ga kao samoodrživi projekt koji će nastaviti otvarati nova rada mjesta po uzoru na Računski centar SRCE Sveučilišta u Zagrebu.

Kakvi će biti kriteriji da bi se postalo članom toga tima?

SUM-u su potrebni ljudi koji žele biti dio ambicioznog tima s naglaskom na radno okruženje i česte edukacije u području IT. Ovo će biti jedan od najtežih izazova jer na tržištu radne snage nema niti približno dovoljno IT kadrova. Zbog toga ćemo uključivati studente u rad IT Centra jer se ova praksa pokazala dosta dobrom. Naši studenti su napravili mobilnu aplikaciju za Studentski zbor i njih ćemo uključiti u razvoj novih e-usluga Sveučilišta.

Dokle se stiglo s projektom besplatnog interneta na cjelokupnom kampusu SUM-a?

IT Centar trenutno radi na projektu s HT Eronetom gdje ćemo omogućiti besplatan pristup bežičnom internetu u cijelom kampusu za sve studente Sveučilišta u Mostaru. Ovdje je Eronet pokazao kako želi biti dio pozitivnih promjena na SUM-u.

Što će SUM-u donijeti najavljena suradnja sa CARNetom i SRCEM i možete li približiti što su te dvije institucije?

Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet javna je ustanova koja djeluje u sklopu Ministarstva znanosti i obrazovanja u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija i njihovih primjena u osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju i broji 140 zaposlenih. CARNet trenutačno nudi više od 70 usluga u rasponu od obrazovanja i osposobljavanja do internetske povezanosti, multimedije, računalne sigurnosti i korisničke podrške. Sveučilišni računski centar (SRCE) je središnja infrastrukturna ustanova cjelokupnog sustava znanosti i visokog obrazovanja Republike Hrvatske. SRCE je istovremeno i računski i informacijski centar Sveučilišta u Zagrebu koji broji oko 100 zaposlenih i preko 50 različitih usluga. Trebamo maksimalno koristiti resurse koji nam stoje na raspolaganju od strane ove dvije institucije. U tom smjeru smo već održali sastanke s vodećim ljudima tih institucija, a što je u skladu i s odlukama Ministarstva znanosti i obrazovanja RH. Sve zaposlene u IT Centru stručno ćemo osposobljavati uz pomoć ove dvije velike institucije.

Dokle se stiglo s projektom e-učenja i možete li pojasniti što takvo učenje konkretno donosi studentima i nastavnicima?

Paradigma e-učenja je označila istinsku prekretnicu u primijeni informacijske i komunikacijske tehnologije (ICT) u učenju i poučavanju. Brojni su pozitivni primjeri na strani e-učenja od onoga da omogućava učenje na svakom mjestu, u svako vrijeme do scenarija učenja koja ističe individualnost - onoliko koliko studentu treba. U oznaci paradigme „E“ znači elektronika, a zbog izrazitog razvoja elektronike i elektroničkih uređaja tada i e-učenje ima dinamičan tijek istraživanja, razvoja i primjene. E-učenje po našem gledanju predstavlja isporuku nastavnih sadržaja putem Interneta u odnosu na one koje u učionici učitelj isporučuje u tradicionalnoj nastavi.

Koliko takvo učenje uopće omogućuje interaktivnost između nastavnika i studenata?

To je interaktivna nastava, takva da student može komunicirati s nastavnicima, kao i ostalim u razredu. IT Centar SUM-a se vidi kao lider u provedbi inteligentnih sustava za upravljanje učenjem. Ovdje nam je jako bitna suradnja sa sastavnicama na Sveučilištu kojima je ovo područje istraživanja primarno. Bitno je naglasiti da smo u suradnji s Google-om omogućili svim nastavnicima Sveučilišta u Mostaru „Gsuite“ platformu koja između ostalog nudi neograničen prostor u oblaku i mogućnost korištenja svih Google-ovih proizvoda. Ova mogućnost sljedeće akademske godine omogućiti će se i svim našim studentima.

Koliko će učenje na daljinu pomoći u kvalitetnijoj provedbi nastave u dislociranim studijima SUM-a u Posavini, Središnjoj Bosni, Hercegbosanskoj županiji?

Sigurno je da ćemo značajno smanjiti trošak dolaska gostujućih profesora na Sveučilište i odlazak naših profesora na predavanja u dislociranim studijima. IT Centar planira provesti jednu vrstu seminara – Webinar. To je prezentacija, predavanje ili radionica koji se prenosi Internetom u realnom vremenu, a uključuje video, audio i tekstovnu komunikaciju između sudionika. Glavna značajka Webinara je njihova interaktivnost, odnosno mogućnost davanja, primanja i komentiranja informacije što omogućava interakciju između predavača i sudionika, koji se nalaze na više različitih fizičkih lokacija.

Osim navedenih s kojim još institucijama ili tvrtkama surađujete u realiziranju projekata IT Centra?

Važna je suradnja i s lokalnim IT tvrtkama koje vidimo kao naše partnere. Isto tako tvrtka Microsoft je također naš partner s kojom imamo potpisan ugovor o suradnji. Jedna od stvari koje bi istakao je pokretanje MS Skills Centara koji omogućava da potpuno besplatno naši studenti steknu nova i poboljšaju postojeća znanja iz IT.

Što će provedba planova značiti glede rangiranja SUM-a na europskoj ili nekoj drugoj mapi sveučilišta?

Ove godine smo promijenili naziv domene Sveučilišta u Mostaru (www.sum.ba) i IT Centar je krenuo u ozbiljan pristup vrjednovanja Sveučilišta u ovom području. IT Centar je već pokrenuo u suradnji s vodstvom SUM-a Digitalni repozitoriji za umrežavanje i evidentiranje izvedenih i trenutačnih znanstveno-istraživačkih i stručnih projekata na ustrojbenim jedinicama kao i registar svih znanstvenih radova nastavnika SUM-a koji će biti javno dostupan na internetu i samim time će nam se dosta popraviti web rangiranje. Također svi naši nastavnici imati će svoj profil znanstvenih radova na Google platformi (Google Scholar). 

Uredništvo zadržava pravo cenzure u slučaju govora mržnje ili nepristojnog i neprikladnog govora.

Anketa

Koji medij najčešće pratite?

Mišljenje

doc. dr. sc. Marko Odak, prodekan za nastavu Filozofskog fakulteta
Studentski radio Live streaming
KLIKNI I
SLUŠAJ
Konekcija nije uspostavljena
Studentska
televizija
(youtube
channel)
Studentski
prilog
večernjeg
lista