back to top

Oglas za 4 konsultanta u vezi održivih razvojnih ciljeva (SDGs) u Bosni i Hercegovini – Udruženje mreža za izgradnju mira

IREI raspisuje oglas za 4 konsultanta na projektu SDG Partnership Bosnia and Herzegovina and Switzerland: Country exchange for more effectiveness” (Partnerstvo Bosna i Hercegovina i Švicarske za Ciljeve održivog razvoja: Razmjena zemalja za veću učinkovitost)

 Oglas se raspisuje za 4 konsultanta za sljedeće oblasti:

 1. Konsultant za izradu Izvještaja o analizi trenutnog stanju lokalizacije ili procesa transformisanja SDGs u realnost na lokanom nivou;
 2. Konsultant za izradu Izvještaja o analizi trenutnog stanja i preporukama o načinu za intenzivnije uključivanja akademske zajednice BiH u proces implementacije Ciljeva održivog razvoja i Agende 2030;
 3. Konsultant za izradu Izvještaja o analizi trenutnog stanja i preporukama o načinu za intenzivnije uključivanje biznis sektora BiH u implementaciju Ciljeva održivog razvoja i Agende 2030;
 4. Konsultant za izradu Izvještaja o analizi trenutnog stanja i načinima intenzivnijeg uključivanja civilnog društva u proces implementacije Ciljeva održivog razvoja i Agende 2030.

Od svakog angažovanog konsultanta se očekuje da izradi Izvještaj za oblast za koju će biti angažovan kroz metodološko vođenje, analizu podataka, fasilitiranje sastanaka, prerade i osiguranje kvaliteta relevantnih dijelova Izvještaja o analizi, u skladu sa postojećim ustavnim i zakonskim okvirom.

Ove aktivnosti konsultant će obavljati u bliskoj saradnji sa SDG Vijećem BiH, koje upravlja procesom implementacije SDGs, i IREI-em, koji je zadužen za tehničku koordinaciju.

USLOVI

 • Oglas se raspisuje za period 14.06.2024 godine do 23.06.2024. godine
 • Predviđeno je da konsultanti zadatak realizuju u periodu jun – septembar 2024. godine, s tim da broj radnih, ekspertskih dana ne prelazi 12 dana.
 • Za potrebe kompletiranja usluga konsultant će trebati putovati u okviru teritorije BiH;
 • Konsultant će biti odgovoran za svoje putne aranžmane.
 • Celokupna usluga će biti isporučena na jednom od B/H/S jezika.
 • Akademske kvalifikacije: Univerzitetska/fakultetska diploma iz relevantne oblasti. Viša akademska zvanja smatraće se kao prednost.
 • Radno Iskustvo: Najmanje 5 godina konsultantskog iskustva u oblastima dostizanja SDGs (ili MDGs), razvojne saradnje, kreiranje javnih politika i rada u relevantnoj tematskoj oblasti;
 • Zadaci i obaveze konsultanta, način isporuke rezultata kao i drugi uslovi navedeni su za svakog konsultanta pojedinačno u odgovarajućem ToR dokumentima koji su dio oglasa;
 • Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

NAČIN APLICIRANJA

 • Možete poslati pismo interesa, CV, financijska ponuda na nabavke@irei.ba najkasnije do 23.6.2024 i označiti naslovom za koju poziciju aplicirate.
 • Jedna osoba može aplicirati na više pozicije ali morate poslati odvojene komplete dokumenata (pismo interesa, CV i financijska ponuda) koje pokažu relevantno iskustvo.
 • Nepotpune aplikacije neće biti uzeti u obziru.

irea.ba

Izvor: ( www.mreza-mira.net / Treci.ba )

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima