back to top

Općina Prozor – Rama • NAJAVA: Redovna 37. sjednica Općinskog vijeća Prozor-Rama

TNT RADIO

21.02.2024. 15:20

Na temelju članka 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Prozor – Rama (“Službeni glasnik općine Prozor-Rama”, broj: 2/17), s a z i v a m 37. (tridesetsedmu) sjednicu Općinskog vijeća Prozor-Rama, koja će se održati dana 27.2.2024. godine (utorak) u zgradi općine Prozor –Rama – Vijećnica sa početkom rada u 11,00 sati

Za sjednicu predlažem sljedeći
-Verificiranje mandata vijećnice

D N E V N I    R E D

  1. Izvadak iz zapisnika sa 36-e sjednice Općinskog vijeća Prozor – Rama,
  2. Prijedlog Odluke o održavanju izbora za članove Savjeta mjesnih zajednica u općini Prozor -Rama,
  3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o plaćama i naknadama u tijelima uprave općineProzor – Rama,
  4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna općine Prozor – Rama za2024.godinu,
  5. Izvješće o izvršenju Proračuna općine Prozor – Rama za 2023.godinu sa Izvješćem o korištenju sredstava pričuve,
  6. Izvješće o stanju rješavanja predmeta upravnog postupka Službi za upravu općine Prozor –Rama u 2023.godini,
  7. Informacija o kontroli i kvaliteti vode za piće na području općine Prozor – Rama,
  8. Informacija Službe – Ispostave za zapošljavanje Prozor – Rama o stanju nezaposlenosti za2023.godinu,
  9. Pitanja i inicijative vijećnika.

PREDSJEDNIK
Ibro Plecićprozor-rama.org

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima