back to top

Općina Prozor – Rama: Najava Redovne 40. sjednice Općinskog vijeća

22.05.2024. 14:39

Broj: 01-04-1593/24
Prozor, 22.5.2024.god.

Na osnovu članka 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Prozor – Rama (objavljeno u “Službenom glasniku općine Prozor-Rama”, broj: 2/17), p o z i v a m 40. (četrdesetu) sjednicu Općinskog vijeća Prozor-Rama, koja će se održati dana 28.5.2024. godine (utorak) u zgradi općine Prozor – Rama – Vijećnica sa početkom rada u 10,00 sati

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

 1. Izvadak iz zapisnika sa 39-e sjednice Općinskog vijeća Prozor – Rama,
 2. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju granica naseljenih mjesta na području općine Prozor – Rama,
 3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o adresnom sustavu općine Prozor – Rama i označavanju naseljenih mjesta, naselja, ulica i trgova nazivima te zgrada brojevima,
 4. Prijedlog Odluke o pečatu općine Prozor – Rama,
 5. Informacija o provedenim izborima u Mjesnim zajednicama općine Prozor – Rama,
 6. Prijedlog Rješenja o verificiranju izbora u Savjet mjesnih zajednica u općini Prozor – Rama,
 7. Izvješće o izvršenju Proračuna općine Prozor – Rama za period 1.1. – 31.3.2024.godine,
 8. Izvješće o izvršenim procjenama prometne vrijednosti nekretnina i prava u 2023.godini i naplati poreza,
 9. Izvješće o zimskom održavanju lokalnih i nekategoriziranih cesta na području općine Prozor – Rama,
 10. Informacija Općinske službe o Izvješću o radu JP „Javni prijevoz“ d.o.o. Prozor – Rama za 2023.godinu,
 11. Informacija Općinske službe o Izvješću o radu JP „Vodograd“ d.o.o. Prozor – Rama za 2023.godinu,
 12. Informacija Općinske službe o Izvješću o radu JP „Radio – Rama“ d.o.o. Prozor – Rama za 2023.godinu,
 13. Informacija Općinske službe o Izvješću o radu Agencije za lokalni razvoj d.o.o. Prozor – Rama za 2023.godinu,
 14. Informacija proračunskih korisnika korištenju proračunskih sredstava u 2023.godini,
 15. Informacija o stanju lokalnih i nekategoriziranih cesta na području općine Prozor – Rama,
 16. Pitanja i Inicijative vijećnika.

PREDSJEDNIK
Ibro Plecić


Izvor: ( prozor-rama.org / Treci.ba )

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima