back to top

Općina Prozor – Rama • Održana 38. sjednica Općinskog vijeća Prozor

TNT RADIO

27.03.2024. 13:14

Redovna 38. sjednica Općinskog vijeća Prozor – Rama održana je danas u vijećnici u zgradi Općine gdje su bili nazočni svi vijećnici, a na sjednici se našlo osam točaka dnevnog reda. 

Izvadak iz zapisnika s 37. sjednice Općinskog vijeća Prozor – Rama usvojen je kao i Odluka o komunalnoj naknadi u skladu s odredbama Zakona o komunalnim djelatnostima te se uvodi obaveza plaćanja komunalne naknade za korištenje objekata, uređaja i usluga iz komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje.

Komunalne djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje u smislu Zakona o komunalnim djelatnostima HNŽ su:

a) održavanje čistoće na javnim površinama;

b) odvodnja atmosferskih i drugih voda s javnih površina;

c) održavanje javnih površina;

d) održavanje javnih saobraćajnih površina u naselju;

e) upravljanje objektima i uređajima javne rasvjete;

f) obavljanje usluga dekoriranja;

g) održavanje grobalja i spomen obilježja;

h) obavljanje kafilerijskih usluga;

i) održavanje javnih česmi i fontana, javnih kupatila i javnih nužnika;

j) zbrinjavanje komunalnog otpada nastalog u okviru djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje;

k) čišćenje i razgrtanje snijega i leda s javnih gradskih površina, lokalnih puteva i posipanje abrazivnim materijalom ulica i lokalnih puteva.

Pored zajedničke komunalne potrošnje, ovom odlukom utvrđuje se da je zajednička komunalna djelatnost i saniranje divljih deponija otpada na javnim površinama, a posebno na površinama koje služe za zaštitu okoliša i zaštitu voda (oko cesta, hidroakumulacija i sl.) djelatnost od posebnog općeg interesa za općinu, zaštita vodocrpilišta, vodospremnika.

Treća točka dnevnog reda odnosila se na Izvješće o izvršenju Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2023. godinu te je usvojena s 13 glasova za i sedam suzdržanih.

Ovim se Planom i programom redovnog održavanja javnih površina grada Prozora i drugih mjesta na području općine u 2023. godini utvrđuju poslovi:

1. Strojno i ručno čišćenje javnih površina,

2. Pranje javnih površina,

3. Održavanje zelenih površina,

4. Tretiranje trave i korova na javnim površinama,

5. Sadnja cvijeća,

6. Održavanje drvoreda,

7. Odvodnja atmosferskih voda (drugih voda) s javnih površina i održavanje hidrotehničkih objekata

8. Odvoz otpada i drugog prikupljenog materijala,

9. Dekoracija grada,

10. Saniranje smetlišta “Duška kosa” i zaštita okoliša

11. Ostali komunalni radovi

12. Održavanje lokalnih i nekategoriziranih cesta kroz cestarsku službu

13. Redovno i interventno održavanje javne rasvjete na području općine Prozor – Rama

14. Zimsko održavanje gradske zone Prozor 

S 13 glasova za i osam suzdržanih usvojeno je i Izvješće o radu načelnika općine Prozor – Rama s izvješćima o radu Općinskih službi za upravu i samostalnih odsjeka u 2023. godini. 

Izvješće o radu Općinskog javnog pravobraniteljstva Prozor – Rama za 2023. godinu, također je usvojeno s 15 glasova za i šest suzdržanih, a ova točka je usvojena bez rasprave. Informacija o stanju sigurnosti, javnog reda i mira i sigurnosti prometa na području nadležnosti Policijske postaje Prozor – Rama za 2023. godinu primljena je na znanje. Pohvaljen je rad policijskih djelatnika i njihov angažman za očuvanje mira i sigurnosti. 

Na početku sjednice na prijedlog vijećnika dodana je osma točka dnevnog reda, umjesto planiranih sedam, a koja se odnosila na Izmjenu i dopunu Odluke o imenovanje Komisije za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, kulturno prirodnog nasljeđa. Umjesto predsjednika Komisije Ilije Šarčevića, koji je istupio iz Općinskog vijeća imenuje se Ivana Galić, a umjesto bivšeg člana Duje Nevistića, imenuje se Mara Anđelić. 

Za kraj su bila predviđena pitanja i inicijative vijećnika. prozor-rama.org

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima