back to top

Općinsko vijeće Prozor-Rama održalo redovnu 40. sjednicu

29.05.2024. 07:59

Općinsko vijeće Prozor-Rama održalo je 28. svibnja 2024. godine, redovnu 40. sjednicu u vijećnici Općine Prozor-Rama. Nakon usvojenog predloženog Dnevnog reda, vijeće je nastavilo s radom.

Nakon usvojenog Izvatka iz zapisnika s prethodne 39. sjednice, pred vijeće su stavljena dva Prijedloga Odluke: o utvrđivanju granica naseljenih mjesta na području općine i o adresnom sustavu općine Prozor-Rama, označavanju naseljenih mjesta, naselja, ulica, trgova i zgrada brojevima.

Prema najnovijoj odluci troškove nabavke pločica za objekte kojih je popisano 4404, a kojima su dodijeljeni privremeni brojevi, snosit će Općina Prozor-Rama. Dodjela pločica će se obaviti po završetku javne nabave.

Vijeće je usvojilo oba Prijedloga Odluke. Pred vijeće je potom stavljen Prijedlog Odluke o pečatu Općine Prozor-Rama. Odlukom su se utvrdila tijela koja imaju pravo na pečat Općine Prozor-Rama, oblik, veličina i sadržaj, način izrade, čuvanje, uporaba, uništavanje, oglašavanje nevažećih, vođenje evidencije o pečatu i druga pitanja vezana uz pečat Općine. Razlog Prijedloga je potreba općinskih tijela za izradom i uporabom pečata za otiske u pečatnom vosku odnosno pečata za suhi otisak.

U proteklom periodu održani su izbori u mjesnim zajednicama općine Prozor-Rama, a vijeće je na današnjoj sjednici zaprimilo Informaciju o provedenim izborima u mjesnim zajednicama općine Prozor-Rama.

Pred vijeće je stavljen i Prijedlog Rješenja o verificiranju izbora u Savjet mjesnih zajednica u općini Prozor-Rama.

Općinsko vijeće Prozor-Rama održalo redovnu 40. sjednicu

Vijeće je na današnjoj sjednici zaprimilo Izvješće o izvršenju Proračuna općine Prozor-Rama za period 1.1. – 31.3. 2024. godine, kao i Izvješće o izvršenim procjenama prometne vrijednosti nekretnina i prava u 2023. godini i naplati poreza. Također, predstavljeno je i Izvješće o zimskom održavanju lokalnih i nekategoriziranih cesta na području općine Prozor-Rama.

U Izvješću o izvršenju Proračuna općine Prozor-Rama za spomenuto razdoblje stoji: Prihodi i primitci Općine Prozor-Rama za 2024. godinu su planirani u iznosu od 22.297.924,00 KM, od čega je do 31.3. 2024. godine ostvareno 9.696.487,00 KM odnosno 43,49%.

Porezni prihodi su planirani 3.190.850,00 KM, a ostvareni su u iznosu 839.838,00 KM što je 26,32% u odnosu na planirano. Neporezni prihodi planirani su u iznosu od 19.922.200,00 KM, a ostvareni su 3.901.838,00 KM ili ostvarenje neporeznih prihoda od 30,19%.

Tekući transferi i donacije su planirane u iznosu od 1.322.000,00 KM, a ostvareni u iznosu 134.102,00 KM što je 10,14%. Primitci planirani su u iznosu 1.237.000,00 KM, a ostvareni 0,00 KM. Rashodi i izdatci Općine Prozor-Rama za 2023. godinu su planirani u iznosu 22.297.924,00 KM, od čega je do 31.3. 2024. godine izvršeno 4.866.926,00 KM što je 21,83% u odnosu na planirano.

Suficit iz 2023. godine iznosi 4.820.709,00 KM. Iz prethodno navedenih podataka o ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima za navedeno razdoblje vidljivo je da je ostvaren suficit u iznosu od 4.829.561 KM.

Vijeće je Izvješće o izvršenju usvojilo s 13 glasova ZA i četiri glasa PROTIV.

Općinsko vijeće Prozor-Rama održalo redovnu 40. sjednicu

Općinska služba za vijeće je pripremila izvješća o radu sljedećih poduzeća: “Javni prijevoz”, “Vodograd”, “Radio Rama” te Agencije za lokalni razvoj.

Pred vijeće je stavljena i Informacija proračunskih korisnika o korištenju proračunskih sredstava u 2023. godini.

Izvor: ( prozor-rama.org / Treci.ba )

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima