POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA – Udruženje mreža za izgradnju mira

TRAJANJE: 04.02.2024 – 08.03.2024.  

PROJEKAT: Porodice ostaju zajedno – jednaka prava i mogućnosti za sve! (2021 – 2023)

SOS Dječija sela Bosna i Hercegovina (SOS DS BiH)  traže usluge kvalifikovanih vanjskih konsultanata za  sprovođenje završnog pregleda trogodišnjeg projekta, koji finansiraju Austrijska razvojna agencija (ADA)  i SOS Kinderdorf Austrija. Opšti cilj projekta je poboljšanje socijalnog i ekonomskog blagostanja vulnerabilne djece i porodica u općinama Srebrenica i Bratunac.

Projekat  Porodice ostaju zajedno – jednaka prava i mogućnosti za sve! – počeo je 01. januara 2021. godine, a završava se 31. marta 2024. godine. Pregled projekta ima za cilj da se iz projekta izvuku naučene lekcije i preporuke  za potrebe informisanja ključnih zaniteresiranih strana: SOS Austrija i ADA kao glavni finansijeri projekta; SOS internacionalni regionalni ured (IOR), SOS International (IO), SOS DS BH kao implementator projekta, Općine Srebrenica i Bratunac, CSR u navedenim općinama, lokalne škole, zdravstvene institucije, policija i NVO.

Detalji u vezi sa sadržajem prijedloga i procedurama podnošenja su objašnjeni u dokumentu Uslovi korištenja (ToR).

Zainteresovani konsultanti mogu izraziti svoje interesovanje za podnošenje ponude i detaljan opis uslova (ToR) putem e-maila gordana.petrovic@sos-ds.ba ili telefon 065 492 893.

Zainteresovani konsultanti treba da dostave:

  1. Prijedlog metodologije
  2. CV
  3. Pismo od interesa (ne više od jedne stranice)
  4. Tri reference
  5. Finansijska ponuda – podnošenje detaljnog prijedloga budžeta u KM sa PDV-om

Rok za podnošenje prijedloga je 29. Januar 2024. 16:00 sati

Detaljan prijedlog na engleskom jeziku u zapečaćenoj koverti sa oznakom “Projekat Porodice ostaju zajedno – jednaka prava i mogućnosti za sve!”, pošaljite adresirano na ul.Reufa Selmanagića bb, 75430 Srebrenica

Prijave koje ne sadrže finansijsku ponudu angažovanja neće biti razmatrane.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

www.mreza-mira.net

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima