back to top

Raspisan Javni konkurs za izbor rektora Univerziteta u Sarajevu – Udruženje mreža za izgradnju mira

Senat Univerziteta u Sarajevu raspisao je Javni konkurs za izbor rektora Univerziteta u Sarajevu za mandatni period 2024. – 2028. godine.

Kandidat treba ispunjavati sljedeće uslove: da je državljanin Bosne i Hercegovine, da je u radnom odnosu na Univerzitetu u Sarajevu, da je izabran u naučnonastavno zvanje redovnog profesora, naučno zvanje naučnog savjetnika ili u umjetničko-nastavno zvanje redovnog profesora sa odbranjenim doktoratom umjetnosti, odnosno nauka, da kandidat koji ima izbor u naučnonastavno zvanje redovni profesor ispunjava obaveze utvrdene u clanu 134. stav (2) Zakona o visokom obrazovaniu (Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/22), da nije osuđivan za krivično djelo ili da se protiv istog ne vodi krivični postupak.

Mandat rektora započinje 1. oktobra 2024. godine, a prestaje 30. septembra 2028 godine.

Rektor u toku mandata ne može vršiti funkciju predsjednika ili člana Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu, obavljati funkcije u organima izvršne i zakonodavne vlasti, političkim strankama i sindikalnim udruženjima/organizacijama, kao i ostale funkcije čije je obnašanje ograničeno posebnim propisima.

Rektor Univerziteta u Sarajevu u toku mandata ne može vršiti funkciju dekana, direktora ili prodekana članice Univerziteta u Sarajevu.

Kandidati su obavezni potpisati prijavu na Javni konkurs, biografiju, bibliografiju, opis naučnog i stručnog rada i program za mandatni period. Kandidati koji ispune uvjete Javnog konkursa za izbor rektora, javno će prezentirati ponuđeni program na izbornoj sjednici Senata u Sarajevu.

Podsjetimo, u prethodna dva mandata na poziciji rektora je Rifat Škrijelj.

Izvor: www.radiosarajevo.ba

Izvor: ( www.mreza-mira.net / Treci.ba )

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima