back to top

Srednja škola A. B. Šimića Grude uvodi nova zanimanja

Općinsko vijeće Grude održalo je 23. sjednicu 9. svibnja 2024. godine. Sjednici je bilo nazočno 19 vijećnika.

Prije početka rada sjednice usvojeno je Izvješće o ovjerenom mandatu novog vijećnika Ljube Kature, HDZ BiH.

Dnevni red od 19 točaka dostavljen u materijalima dopunjen je novom 20. točkom: Prijedlog Odluke o proglašenju prijateljstva između općine Grude i Općine Dubrava .

Nakon glasovanja, jednoglasno je usvojen dopunjeni dnevni red od 20 točaka.

Nakon glasovanja, jednoglasno je usvojen Izvod iz Zapisnika sa 22. sjednice Općinskog vijeća Grude, bez primjedbi.
Odluka o razrješenju članova Kolegija Općinskog vijeća Grude i imenovanju člana Kolegija Općinskog vijeća Grude je jednoglasno usvojena.

Odluka o usvajanju Nacrta Regulacijskog plana uređenja „Centar Grude“ i Odluka o pristupanju izradi Detaljnog plana za proširenje Gospodarske zone Grude “Pogana Vlaka-Poljanice” su jednoglasno usvojene.

Nakon glasovanja, jednoglasno je usvojena Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u k.o. Grude-grad.

Nakon glasovanja, jednoglasno su usvojena Izvješća o radu u 2023. godini: JP KOMUNALNO d.o.o. Grude, JU VRILO Grude, Centra za socijalni rad Grude, Dječjeg vrtića “Grude” Grude i JU Kulturni dom “Antun Branko Šimić” Grude.

Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva u korist Ivana (Mire) Pejića iz Ružića usvojeno je jednoglasno.

Rješenjem o razrješenju Općinskog izbornog povjerenstva Grude razrješeni su dosadašnji članovi zbog isteka mandata.

Rješenjem o imenovanju Općinskog izbornog povjerenstva Grude, u povjerenstvo su jednoglasno imenovani: Draženka Prlić, predsjednica, Ante Barić i Ante Bušić, članovi.

Zaključkom o davanju suglasnosti na razrješenje ravnatelja JP KOMUNALNO d.o.o. Grude jednoglasno je razrješen dosadašnji ravnatelj zbog podnošenja ostavke.

Nakon glasovanja, jednoglasno je za vršitelja dužnosti ravnatelja JP KOMUNALNO d.o.o. Grude imenovan Josip Tomić.

Jednoglasno usvojenom Odlukom o preuzimanju imovine Osnovne glazbene škole Grude, imovina likvidirane Osnovne škole Grude je prenesena Glazbenoj školi Grude.

Zaključkom o davanju suglasnosti za uvođenje novih zanimanja u Srednjoj školi “Antun Branko Šimić” Grude data je suglasnost na uvođenje zanimanja: CNC operateri i Mehatronički tehničari.

Nakon glasovanja, jednoglasno je usvojeno Rješenje o razrješenju zamjenika predsjednika i imenovanju zamjenika predsjednika Povjerenstva za izlaganje na javni uvid podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta za katastarske općine: Dragićina, Grude II. i Ružići I.

Odluka o proglašenju prijateljstva između općine Grude i Općine Dubrava je jednoglasno usvojena.

Post Srednja škola A. B. Šimića Grude uvodi nova zanimanja je prvi puta viđen na Grude Online.

Izvor: ( www.grude-online.info / Treci.ba )

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima