back to top

Tomislav Ištuk: Kao vlasnik nekretnine protivim se davanju suglasnosti za gradnju vjetroelektrane na Goliji

Poštovani građani Općine Livno,

svima zainteresiranim za spriječavanje promašene investicije i devastacije naših parkova prirode koje smo naslijedili od naših pradjedova, a koje smo obvezni predati našim nasljednicima u istom (netaknutom) stanju.

GRAD LIVNO

Povjerenstvo za pripremu prijedloga u postupku davanja prethodne suglasnosti za dodjelu koncesija
n/r Predsjedniku Povjerenstva Mariu Ćavaru, dipl.iur.

Poštovani,

nastavno na Poziv za javnu raspravu u postupku davanja prethodne suglasnosti za dodjelu koncesije vezano za davanje prethodne suglasnosti od strane Grada Livna – Gradskog vijeća Livno u postupku dodjele koncesije gospodarskom društvu „GET Wind Kruzi“ d.o.o., broj: 02-04-1901/2024 od 9. svibnja 2024. izvještavam vas da nisam u mogućnosti fizički prisustvovati predmetnoj javnoj raspravi koja će se održati dana 14. svibnja 2024. u prostorijama Velike vijećnice Grada Livna od 12 do 14 sati.

Međutim, ovim putem vas izvještavam,  u Livnu te predlažem da se zahtjev kojim se traži predmetna suglasnost odbije.

Ujedno molim da mi se dostavi zapisnik te ostala pripadajuća dokumentacija sa spomenute javne rasprave na e-mail:

S poštovanjem,

Tomislav Ištuk Biber, v.r.

Izvor: ( relax-portal.info / Treci.ba )

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima