Udruženje penzionera Grada Konjica: U toku prijave za korištenje besplatne banjske rehabilitacije

Udruženje penzionera Grada Konjica obavještava članove da je Federalni zavod PIO obezbijedilo određeni broj besplatnih banjskih liječenja u banjsko-klimatskim lječilištima u trajanju od 10 dana. Udruženju penzionera Konjic dodijeljeno je 11 mjesta.

Opšti uslovi korištenja su:

-da zdravstveno stanje zahtjeva banjsku rehabilitaciju;

-da penzija ne prelazi 1,5 najniže penzije u FBiH (847,77)

– da nema drugih ličnih primanja;

-da do sada nije koristio-la ovaj vid rehabilitacije-besplatne banje.

Pored opštih uslova lica zainteresovana za banjsko liječenje trebaju dostaviti sljedeću dokumentaciju i to:

-fotokopija posljednjeg čeka penzije;

-fotokopija medicinske dokumenatcije sa preporukom o nužnosti banjskog liječenja;

-izjava u kojoj korisnik penzije izjavljuje da nema drugih ličnih primanja, te da nije bio do sada na rehabilitaciji o trošku Federalno zavoda PIO;

-predočenje lične karte na uvid.

Rehabilitacija će se provesti u periodu od 01.02. do 31.12.2024.godine (po planu i programu klimatsko-banjskih lječilišta).

Prijave o ispunjavanju navedenih uslova dostaviti u Udruženje penzionera Grada Konjica, Varda 31A, do popune mjesta, a najkasnije do 29.februara 2024.godine do 12 sati.

Napomena:

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje.

Udruženje penzionera će obavijestiti odabrane kandidate.

radiokonjic.ba/udruženjepenzionerakonjic

05.02.2024.

radiokonjic.ba

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima