Nova knjiga o komunikaciji sa strateškoga i taktičkog gledišta u suvremenome sportu

Ivan Tomić i suradnici
Nova knjiga o komunikaciji sa strateškoga i taktičkog gledišta u suvremenome sportu

„Strateško upravljanje sportskom komunikacijom“ naziv je najnovije knjige skupine autora dobro poznate hrvatskoj i bosanskohercegovačkoj sportskoj i komunikacijskoj javnosti.

Prvi autor knjigu potpisuje Ivan Tomić kojeg su mediji upoznali kao suradnika engleskog Four Four Two. Ovaj mladi student ekonomije iz Graza intervjuirao je, za veliku englesku i svjetsku sportsku kuću, brojne nogometaše poput Luke Modrića, Ivana Perišića, Marija Stanića, Antu Rebića i dr. Radio je više analiza i reportaža nacionalnih nogometnih reprezentacija i klubova poput Engleskog nogometnog saveza, Eintrachta i dr. Od ove godine predaje i na Nogometnoj akademiji Hrvatskog nogometnog saveza. Pored Ivana suautor je prof. dr. Zoran Tomić poznat po brojnim radovima i knjigama s područja komunikacija i odnosa s javnošću. Mr. sc. Davor Pavić jedan je od vodećih stručnjaka za sportske odnose s  javnošću. Profesor i predavač, a godinama je radio strategije odnosa s javnošću u klubovima i nogometnim savezima. Doc. dr. Tomislav Madžar javnosti je dobro poznat. Doktor je medicine i pored medicinskog kuta sport istražuje i s komunikacijskog aspekta. Izv. prof. dr. sc. Damir Primorac jedan je od najpoznatijih stručnjaka iz područja kaznenog procesnog prava i sportskog prekršajnog prava s dugogodišnjim odvjetničkim i sudskim iskustvom. Usluge, ovog vrsnog stručnjaka i pravnika, koriste mnogi klubovi i savezi.

Knjiga „Strateško upravljanje sportskom komunikacijom“ jedan je od pristupa izučavanja značenja i uloge komunikacije u suvremenome sportu. „Ona govori o komunikaciji sa strateškoga i taktičkog gledišta. Nastala je na temelju teorijskih i empirijskih saznanja te potreba. Pregledavajući recentnu svjetsku literaturu o sportskoj komunikaciji, uvidjeli smo da se najvažnija načela mogu prenijeti u sadržaj knjige. S druge strane, postoje mnoge nacionalne i regionalne specifičnosti, pa i kontinentalne, te je nužno teorijsko razmatranje tih načela i njihovo smještanje u drugi okvir razumijevanja. S empirijskoga i praktičnog gledišta, nužno je te teorijske okvire staviti u praksu i analizirati korištene pristupe da bi se stvorili optimalni modeli komuniciranja u sportu. Iako se u naslovu nudi širi teorijski i praktični pristup, knjiga dominantno ili isključivo tretira nogomet kao sportsku granu“, istaknuo je u uvodu knjige Ivan Tomić.

Mr. Vatroslav Mihačić ravnatelj Nogometne akademije Hrvatskog nogometnog saveza u predgovoru je istaknuo važnost komunikacije, ali i izobrazbe u sportu. „Da bi sportski djelatnici mogli upravljati različitim društvenim procesima, nužna je stalna izobrazba. Stoga je i svrha ove knjige obrazovna. Upoznavanjem sadržaja sportaši će lakše shvatiti brojne izazove i načine njihova rješavanja. Nogometna akademija Hrvatskog nogometnog saveza nudi sveobuhvatnu izobrazbu svojih polaznika, budućih trenera. Sa sigurnošću mogu reći da su sve tematske cjeline koje obuhvaća ova knjiga uključene u proces izobrazbe trenera. Stoga je Akademija bila i ostat će mjesto izvrsnosti kada je riječ o osposobljavanju trenera budućnosti“, zaključuje Mihačić.

Recenzent dr. sc. Damir Jugo dekan Edward Bernays Visoke škole za komunikacijski menadžment iz Zagreba i autor udžbenika „Strategije odnosa s javnošću“ smatra da ova knjiga popunjava jednu veliku prazninu na području strateškog sportskog komuniciranja. „Knjigu potpisuju dobro poznata imena u svijetu odnosa s javnošću u okruženju. Njezina vrijednost je i u tome da ima potrebnu širinu neophodnu za menadžere, trenere, glasnogovornike i sve one koji upravljaju sportskom komunikacijom. Knjiga će otvoriti mnoge vidike i dati jedan novi pogled na razvoj karijere. Za mene je posebno važno što se u knjizi daje snažan naglasak na edukaciju i obrazovanje. Upravo Edward Bernays nudi takve oblike izobrazbe“, naglašava Damir Jugo, također javnost jako dobro poznat po svojim strateškim knjigama i udžbenicima na ovom području.

Dr. sc. Miroslav Vasilj docent na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru i autor je vrlo značajne  knjige „Sportsko novinarstvo“. Za dr. Vasilja može se reći da je danas u BiH i okruženju najsustavnije istražuje ovo područje i nudi nove poglede na profesiju. „Autori su javnosti podarili djelo koje je izuzetan doprinos razvoju internog, kriznog i posebice eksternog komuniciranja u sportu. Važnost ove knjige je tim veća što je prva te vrste u ovom dijelu Europe. Knjiga će zbog svoje originalnosti i kvalitete biti nezaobilazno štivo kako praktičarima tako i studentima. Pročitati i primijeniti u praksi sadržaj knjige Strateško upravljanje sportskim komunikacijama te istodobno vidjeti kako to radi izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić za svakog nogometaša, općenito sportaša, trenera i sportskog djelatnika su dobitna kombinacija u brojnim komunikacijskim izazovima u suvremenom sportu“, ističe dr. Vasilj.

Knjiga, „Strateško upravljanje sportskom komunikacijom“ podijeljena je u dvanaest poglavlja s posebnim dodatkom „Osobni odnosi s javnošću“. Pored načelnog pristupa komunikaciji, u knjizi se nalaze teorijski i praktični osvrti na: sportske odnose s javnošću, novinarstvo, odnose s jmedijima, tehnike odnosa s javnošću, glasnogovorništvo, odnosi s javnošću za igrače i trener, sportsko pravo, psihologija sporta, sponzorstvo, krizno komuniciranje, volonterizam i sponzorstvo. Izdavač je izdavačka kuća Synopsis iz Zagreba i Sarajeva.

Uredništvo zadržava pravo cenzure u slučaju govora mržnje ili nepristojnog i neprikladnog govora.

Anketa

Koji medij najčešće pratite?

Mišljenje

doc. dr. sc. Marko Odak, prodekan za nastavu Filozofskog fakulteta
Studentski radio Live streaming
KLIKNI I
SLUŠAJ
Konekcija nije uspostavljena
Studentska
televizija
(youtube
channel)
Studentski
prilog
večernjeg
lista