Utvrđen nacrt zakona o prostornom uređenju i građenju

široki brijeg
Utvrđen nacrt zakona o prostornom uređenju i građenju

Vlada Županije Zapadnohercegovačke danas je u Širokom Brijegu održala 39. sjednicu pod predsjedavanjem predsjednika Vlade Zdenka Ćosića. Na sjednici je utvrđen Nacrt Zakona o prostornom uređenju i Nacrt Zakona o građenju te ih, uz preporuku da se za iste održi javna rasprava, uputila u redovnu proceduru Skupštini Županije Zapadnohercegovačke.

Utvrđen je i Prijedlog Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji, koji je u skraćenom postupku upućen u skupštinsku proceduru. Prijedlog Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva nakon kraće rasprave upućen je u redovnu proceduru Skupštini Županije Zapadnohercegovačke. Kao 6. točku dnevnog reda donijela je Uredbu o izmjenama Uredbe o uredskom poslovanju tijela uprave i službi za upravu u Županiji Zapadnohercegovačkoj.

Osim navedenih nacrta i prijedloga zakona donijela je Odluku o davanju suglasnosti na sporazumni raskid Ugovora o zakupu šumskog zemljišta u državnom vlasništvu za podizanje višegodišnjih nasada na dijelu k. č. broj 2031 k. o. Gradac, Široki Brijeg; Odluku o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke; Odluku o davanju suglasnosti na Financijski plan Javne ustanove Zavod za odgoj i obrazovanje za 2020. godinu, te Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o izvršenju Financijskog plana Javne ustanove Zavod za odgoj i obrazovanje za 2020. godinu.

Zbog imenovanja novog ministra unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke Vlada je donijela i Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Stožera civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke.

Kristina Grubešić

Uredništvo zadržava pravo cenzure u slučaju govora mržnje ili nepristojnog i neprikladnog govora.

Anketa

Koji medij najčešće pratite?

Mišljenje

doc. dr. sc. Marko Odak, prodekan za nastavu Filozofskog fakulteta
Studentski radio Live streaming
KLIKNI I
SLUŠAJ
Konekcija nije uspostavljena
Studentska
televizija
(youtube
channel)
Studentski
prilog
večernjeg
lista