Predstavnici Sveučilišta u Mostaru sudjelovali su na XII. Staff Training Week-u

SVEUČILIŠTE U GRANADI
Predstavnici Sveučilišta u Mostaru sudjelovali su na XII. Staff Training Week-u

Predstavnici Sveučilišta u Mostaru sudjelovali su na XII. Staff Training Week-u (Erasmus+: International Dimension partners) koji se održao od 2. do 6. srpnja na Sveučilištu u Granadi. Sa Sveučilišta u Mostaru sudjelovalo je 11 predstavnika među ukupno 96 predstavnika iz 24 države.

Tijekom tjedna razmjene imali su priliku slušati o KA107 programu, projekt menadžmentu i međusveučilišnim sporazumima.

Osim toga upoznali su se sa samim procesom mobilnosti, što je potrebno proći prije mobilnosti te koji su dokumenti potrebni u samom procesu, kao i obveze po povratku na matično sveučilište.

Carolina González Madrigal govorila je o promociji Sveučilišta u Granadi, na koji način dolaze do ciljanih javnosti te naglasila važnost društvenih mreža, ažuriranja web stranica i sl.

Granada je sveučilišni grad s 240.000 stanovnika od kojih je 80.000 studenata, lektora, istraživača i administrativnog osoblja. Sveučilište ima pet kampusa i ostale obrazovne centre raspoređene po gradu. Dva kampusa se nalaze u sjevernoafričkim gradovima Ceuta i Melilla.

Uredništvo zadržava pravo cenzure u slučaju govora mržnje ili nepristojnog i neprikladnog govora.

Anketa

Koji medij najčešće pratite?
Studentski radio Live streaming
KLIKNI I
SLUŠAJ
Konekcija nije uspostavljena
Studentska
televizija
(youtube
channel)
Studentski
prilog
večernjeg
lista