Dan Europe

VREMEPLOV
Dan Europe

Na današnji dan 1950. Robert Schuman, tadašnji ministar vanjskih poslova Francuske predstavio je svoj prijedlog formiranja Europske zajednice za ugljen i čelik.

Shumanova deklaracija se smatra početkom formiranja onoga što je danas poznato kao Europska unija. Europska unija danas broji 27 članica. 

Ciljevi Europske unije su: promicati gospodarski i socijalni napredak, uravnotežen i održivi razvoj, jačati gospodarsku i socijalnu koheziju, uspostavljati monetarnu i gospodarsku uniju, afirmirati vlastiti identitet na međunarodnoj sceni, čuvati i razvijati Uniju kao prostor slobode, pravde i sigurnosti.

Europska unija funkcionira na načelima legaliteta, autonomije, supremacije, supsidijarnosti, proporcionalnosti (razmjernosti) i solidanosti

Europska unija ima izgrađenu institucionalnu strukturu koju čine zajedničke institucije (Vijeće EU-a, Europska komisija, Europski parlament, Sud pravde Europskih zajednica i Europski revizorski sud), financijska tijela, međuinstitucionalna tijela, agencije te decentralizirna tijela.

Uredništvo zadržava pravo cenzure u slučaju govora mržnje ili nepristojnog i neprikladnog govora.

Anketa

Koji medij najčešće pratite?

Mišljenje

prof. dr. sc. Ivica Musić, dekan Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru
Studentski radio Live streaming
KLIKNI I
SLUŠAJ
Konekcija nije uspostavljena
Studentska
televizija
(youtube
channel)
Studentski
prilog
večernjeg
lista