"Prednost studija povijesti umjetnosti su manje skupine studenata što omogućuje kvalitetniji rad"

doc. dr. Ljiljana Rajković
"Prednost studija povijesti umjetnosti su manje skupine studenata što omogućuje kvalitetniji rad"

Studij povijesti umjetnosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru poseban je po svojim malim, ali vrijednim skupinama studenata koji se kroz teorijski i praktični, terenski dio nastave bave i žive umjetnost. O načinu studiranja, prednostima i mogućnostima studija razgovarali smo s pročelnicom doc. dr. Ljiljanom Rajković.

Kako je struktuiran studij povijesti umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Mostaru?

Studij povijesti umjetnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru od svog osnutka djeluje kao dvopredmetni studij nastavničkog usmjerenja. Preddiplomski studij traje u pravilu tri godine i njime se stječe 180 ECTS bodova (30 ECTS bodova po semestru). Završetkom preddiplomskog studija stječe se akademski naziv prvostupnik/prvostupnica povijesti umjetnosti. Diplomski studij traje dvije godine i njime se stječe 120 ECTS bodova. Završetkom diplomskog studija stječe se akademski naziv magistar/magistra (mag.) povijesti umjetnosti. Studij povijesti umjetnosti može se kombinirati sa svim dvopredmetnim studijima na Filozofskom fakultetu.

U programu preddiplomskog studija primijenjeno je kronološko načelo sagledavanja gradiva antičke umjetnosti u prvom semestru, kasnoantičke i srednjovjekovne u drugom i trećem semestru, novovjekovne (renesansa i barok) u petom semestru te umjetnosti 19. i 20. stoljeća u petom i šestom semestru. U prvom semestru obveznim se kolegijima studenti/ce uvode i osposobljavaju za praćenje nastave povijesti umjetnosti (Uvod u povijest umjetnosti, Osnove arhitekture...). U šestom semestru kroz kolegij Povijest i teorija povijesti umjetnosti sintetizira se stečeno znanje u sadržajima o razvoju povijesno-umjetničke prakse i teorijske misli na kojoj se ona gradila. Diplomski studij povijesti umjetnosti stavlja naglasak na metodičku skupinu kolegija koji predstavljaju obvezne kolegije matičnog studija. Obvezni kolegiji su i oni koji se bave suvremenim likovnim zbivanjima i pojavama u našoj sredini i općenito u svijetu. Dan je mnogo veći broj izbornih kolegija s matičnog studija izborom kojih student može steći dublja znanja o pojedinim likovnim pojavama i zbivanjima u nacionalnoj umjetnosti i umjetnosti Bosne i Hercegovine.

Koje kompetencije studenti/ce stječu završetkom prediplomskog, odnosno diplomskog studija povijesti umjetnosti?

Završenim preddiplomskim studijem povijesti umjetnosti studenti/ce kroz niz kolegija - od Osnova povijesti umjetnosti do Umjetnosti 20.stoljeća - stječu kompetencije poznavanja osnovnih stilskih mijena u umjetnosti, poznavanje specifičnosti pojedinih povijesnoumjetničkih pojava, sposobnost prepoznavanja pojedinih umjetničkih opusa te sposobnost temeljite formalne analize likovnog ostvarenja na temelju usvojenih znanja iz teorije likovnih umjetnosti. Završetkom diplomskog studija povijesti umjetnosti studenti/ce stječu nužne nastavničko – pedagoške kompetencije koje ih osposobljavaju za izvođenje nastave povijesti i teorije umjetnosti u raznim odgojno–obrazovnim institucijama. Također, završetkom diplomskog studija mogu upisati srodne doktorske studije. 

Što biste izdvojili kao posebnosti studija povijesti umjetnosti?

Studij povijesti umjetnosti specifičan je po manjim skupinama studenata/ica što omogućuje intenzivniji i kvalitetniji rad. Studij također nudi izborne kolegije koje studenti/ce, pored obveznih kolegija, biraju prema vlastitim interesima. Uz kombinaciju s nekim drugim studijem, budući/a povjesničar/ka umjetnosti osposobljava se za daljnje obrazovanje, rad u odgojno – obrazovnim institucijama, ali i znanstveno–istraživački rad. Djelatnici/e studija organiziraju terenske nastave unutar Bosne i Hercegovine i Hrvatske što omogućuju izravan  pristup umjetničkom djelu. Izdvojila bih i to da od ove godine studij aktivno surađuje s Galerijom Aluminij te je organizirano više izložbi i druženja s umjetnicima.

treci.ba
 

Uredništvo zadržava pravo cenzure u slučaju govora mržnje ili nepristojnog i neprikladnog govora.

Anketa

Koji medij najčešće pratite?

Mišljenje

doc. dr. sc. Marko Odak, prodekan za nastavu Filozofskog fakulteta
Studentski radio Live streaming
KLIKNI I
SLUŠAJ
Konekcija nije uspostavljena
Studentska
televizija
(youtube
channel)
Studentski
prilog
večernjeg
lista