back to top

Omogućen pristup PET/CT pretragama u svim zdravstvenim ustanovama u FBiH

Upravno vijeće Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ održalo je 20. redovitu sjednicu i usvojilo izvatke iz zapisnika s prethodnih sjednica,

Riječ je o pet izvješća, četiri odluke, te jedan pravilnik, jednu informaciju i jedno rješenje.

Među usvojenim odlukama je i Odluka o postupku odobravanja, upućivanja i visini sudjelovanja Zavoda za dijagnostičku pretragu PET/CT.

Troškovi obavljanja

”Odlukom o postupku odobravanja, upućivanja i visini sudjelovanja Zavoda za dijagnostičku pretragu PET/CT definirano je kako se osigurane osobe Zavoda na obavljanje dijagnostičke pretrage PET/CT prioritetno upućuju u zdravstvene ustanove u FBiH.

Ostavljena je i mogućnost da Liječničko povjerenstvo Zavoda osiguranu osobu može uputiti na obavljanje dijagnostičke pretrage PET/CT u zdravstvene ustanove izvan FBiH ako se ista ne može obaviti u FBiH u razumnom roku (najduže 15 dana) i na vlastiti zahtjev osigurane osobe uz preporuku liječnika specijaliste nadležne klinike/odjela.

Troškovi obavljanja dijagnostičke pretrage PET/CT usuglašeni su s Tarifom zdravstvenih usluga u F BiH donesenom 12.04.2024. godine.

Također, za posebne PET/CT pretrage (F-fluorocholin, PSMA PET/CT) i ostale pozitronske emisijske tomografije s različitim izotopima koje Tarifa zdravstvenih usluga ne prepoznaje Zavod će financirati u maksimalnom iznosu do 5.000,00 KM koliko iznosi cijena najskuplje prepoznate PET/CT dijagnostičke pretrage”, kazao je direktor Zavoda, Andrej Čović.

Novi pravilnik Zavoda

Kao preduvjet za donošenje ove Odluke donesen je novi Pravilnik Zavoda o načinu i uvjetima za upućivanje osiguranih osoba na liječenje izvan ugovornih ustanova u HNŽ čime su uklonjene pravne prepreke i uređen je način i uvjeti pod kojima se osigurana osoba Zavoda može uputiti na liječenje i dijagnostičke pretrage izvan ugovornih zdravstvenih ustanova u HNŽ/K.

Upravno vijeće Zavoda usvojilo je i Pravilnik o sufinanciranju/refundiranju troškova nabave lijekova, medicinskih sredstava, specifičnih ortopedskih pomagala, testova i liječenja u inozemstvu.

Novim Pravilnikom povećana su sredstava za financiranje troškova nabave preparata za enteralnu prehranu djece i osoba do navršenih 26 godina u visini do 100% vrijednosti potrebne terapije.

Također, točno su definirani uvjeti financiranja troškova liječenja biološkom terapijom (lijekovi brolucizumab, faricimab, mepolizumab i denosumab u oftalmologiji, pulmologiji i ortopediji).

Definirane bolesti i stanja koje Zavod sufinancira

Ista će se financirati u visini do 100% vrijednosti potrebne terapije za osobe do navršenih 18 godina, a za osobe preko 18 godina u visini 50% vrijednosti potrebne terapije.

Istim ovim Pravilnikom definirane su i bolesti i stanja za koje Zavod sufinancira troškove nabave lijekova i medicinskih sredstava do 15.000,00 KM u tijeku jedne kalendarske godine, a za određene dijagnoze sufinanciranje Zavoda povećano je do 50.000,00 KM u tijeku jedne kalendarske godine.

Pored navedenog, članovi Vijeća razmatrali su i usvojili Izvješće o izvršenju Financijskog plana Zavoda za razdoblje 01.01.-31.03.2024. godine.

Ukupan financijski rezultat prvog kvartala je pozitivan u iznosu od 7.980.098 KM.

Objava Omogućen pristup PET/CT pretragama u svim zdravstvenim ustanovama u FBiH pojavila se prvi puta na Čapljinski portal.

Izvor: ( caportal.net / Treci.ba )

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima