back to top

Panel rasprava o položaju žena u BiH društvu: Predsjednica Općinskog vijeća Daniela Matić dala svoj komentar

Izvještaj o istraživanju provedenom u Bosni i Hercegovini o svakodnevnoj praksi u domaćinstvima, podjeli rada, dinamici moći i društvenim percepcijama nakon 20 godina objavili su UNDP i Agencija za ravnopravnost spolova pri Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice. Barometar rodne ravnopravnosti osvjetljava stereotipe i norme koje oblikuju živote žena i muškaraca u BiH.

Rezultati analize provedene na uzorku od 1.800 građana BiH i fokus grupama ukazuju na važnost promjene društvenih normi i javnih politika u lokalnim zajednicama, istaknula je predsjednica Općinskog vijeća Neum Daniela Matić. Vršiteljica dužnosti rezidentne predstavnice UNDP-a u BiH Narine Sahakyan naglasila je da društvo oblikuje mogućnosti i dobrobit žena i muškaraca. Direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH Samra Filipović-Hadžiabdić istakla je značaj napretka u promicanju ravnopravnosti spolova.

Studija je otkrila da tradicionalne norme i dalje utječu na život i karijeru žena, dok se žene u politici suočavaju s dvostrukim standardima. Nejednaka podjela kućnih poslova ograničava izbor karijere za žene i njihovu ulogu u javnom životu. Nalazi istraživanja naglašavaju važnost obrazovanja, ekonomskog osnaživanja žena, dostupnosti socijalnih usluga i suzbijanja nasilja nad ženama za postizanje veće rodne ravnopravnosti.

Predsjednica Općinskog vijeća Daniela Matić je diskutirala o položaju žena u bh. društvu na panel raspravi koja je prvi put objavljena na Neum.online.

Izvor: ( neum.online / Treci.ba )

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima