back to top

Raspisivanje tendera za domaće konsultantske usluge u svrhu pilotiranja Odjeljenja sudske prakse na Kantonalnom sudu u Sarajevu

Rok za podnošenje ponuda: 8. maj 2024. godine

U okviru Projekta „Podrška dosljenoj primjeni Evropske konvencije o ljudskim pravima i olakšavanje izvršenja presuda Evropskog suda za ljudska prava u Bosni i Hercegovini“, objavljuje poziv za učešće na tenderu za pružanje domaćih konsultantskih usluga.

Pozivaju se zainteresovani kandidati da se prijave kao što je opisano u Tender file i popune Act of engagement na engleskom jeziku uz prilaganje „dokumenta koje treba dostaviti“ kako je propisano u Tender file.

U nastavku možete pronaći sve relevantne informacije o traženim uslugama i proceduri koju treba slijediti:

• Tenderski fajl (samo na engleskom)

• Act of engagement (samo na engleskom)

Ponude se moraju poslati Vijeću Evrope elektronskim putemElektronske ponude se šalju isključivo na BH9209-BiH.Tender@coe.int , sa naslovom «Tender- CLD»Ponude dostavljene na drugi e-mail nalog biće isključene iz procedure.

Pitanja u vezi tenderske procedure šalju se najkasnije 5 radnih dana prije isteka roka, do 9.aprila (uključujući) i to isključivo na adresuBH9209-BiH.Tender@coe.int , sa naslovom (predmetom) „ Questions – Tender CLD”.

coe.int

www.mreza-mira.net

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima