back to top

Učešće predstavnika Općine Neum na prvom sastanku projekta e-WASTER u Portugalu

Predstavnici Općine Neum su prošli tjedan učestvovali na prvom sastanku projekta e-WASTER, koji je održan u Evori (Portugal) i time je zvanično započeo rad na ovom međunarodnom projektu.

Finansiran od strane Europske unije, kroz program Interreg Euro-MED, e-WAsTER okuplja 11 partnera i 14 pridruženih partnera, u mreži tehničkih i političkih tijela iz 8 zemalja: Portugal, Španjolska, Italija, Grčka, Bugarska, Cipar, Slovenija i Bosna i Hercegovina.

Voditelji projekta, PACT (The Alentejo Science and Technology Park) iz Portugala su bili domaćini i organizatori sastanka na kojem su prisustvovali i svi ostali projektni partneri.
Predstavnici Odsjeka za projekte Općine Neum, ovom prilikom su održali prezentaciju predstavljanja općine Neum i podijelili iskustva iz prethodnih Interreg projekata, kao i trenutne projekte koji su odobreni, sa posebnim fokusom na otpad.

Na sastanku su definirane odgovornosti, opći uvjeti implementacije projekta, plan rada za tekuću godinu, te je izvršena i dogovorena priprema za rad na planskim dokumentima i početnim istraživanjima. U okviru programa Kick-Off sastanka, partneri su posjetili i imanje Fundação Eugénio de Almeida, gdje su bolje upoznali regiju.

Inače, projekt E-waster je direktni odgovor na zabrinjavajuće nisku stopu recikliranja elektroničkog otpada u mediteranskoj regiji. E-otpad je najbrže rastuća vrsta otpada koja se stvara uglavnom zbog velikog broja ljudi koji posjeduju električne i elektronske uređaje i brzine kojom ti uređaji zastarjevaju. Obzirom da nisu biorazgradivi i da nemaju svi mogućnost recikliranja, odlaganje ovih uređaja ima značajan uticaj na okoliš. Njihove komponente su doslovno otrovne za okoliš, a jednom bačeni na deponiju, dospijevaju kroz tlo u podzemne vode, a sagorijevanjem i u zrak.

Projekt ima za cilj promovisanje lokalnih i regionalnih politika za efikasnije upravljanje e-otpadom, smanjenje štete za okoliš u odabranim područjima i promovisanje inovativnih poslovnih modela zasnovanih na prelasku električnog i elektroničkog sektora sa linearnog na održivi cirkularni model.

Usklađivanje kriterija za upravljanje otpadom na području Mediterana je jedan od ključnih ciljeva projekta radi obeshrabrivanja ilegalnog kretanja elektroničkog otpada između područja sa različitim propisima. Projekt također teži ne samo rješavanju trenutnih problema, već i stvaranju održivih praksi za buduće generacije.

Objava Predstavnici Općine Neum su prošli tjedan sudjelovali na prvom sastanku projekta e-WASTER u Portugalu pojavila se prvi puta na Neum.online.

Izvor: ( neum.online / Treci.ba )

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima