Smanjenjem pristojbi do povećanja koncesionara

Vlada HNŽ
Smanjenjem pristojbi do povećanja koncesionara

Vlada Hercegovačko-neretvanske županije (HNŽ) na sjednici u petak usvojila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim pristojbama s tarifom upravnih pristojbi. Izvršene izmjene odnose se na smanjenje pristojbi iz područja industrije, energije, rudarstva i geologije koje će biti prihvatljivije budućim koncesionarima te se očekuje povećanje broja zahtjeva za dodjelom koncesija.

Usvojena je, također, Odluka o nabavi policijskih odora u iznosu 512.800 maraka, čime se nastavljaju aktivnosti na opremanju policijskih snaga u HNŽ-a, navodi se na službenim stranicama županijske vlade.

Na prijedlog Županijskog javnog pravobraniteljstva, Vlada je, nastavljajući proces rješavanja zahtjeva sukladno izvršnim sudskim rješenjima, donijela Odluku o pokretanju postupka za zaključenjem ugovora o izvansudskim nagodbama za sve tražitelje koji su se prijavili po drugom javnom pozivu, a čija su potraživanja postala pravosnažna do kraja 2013. godine. Ugovori u ukupnom iznosu od oko 3 milijuna maraka bit će realizirani tijekom 2018. godine.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Vlada je donijela Odluku o utvrđivanju visine naknade za podmirenje troškova pokopa u iznosu od 860 maraka za osobe koje su korisnici stalne novčane pomoći i za osobe smještene u ustanovu socijalne skrbi ili u drugu obitelj, za koje troškove smještaja plaća Županija.

Vlada je usvojila Izvješće o radu Agencije za privatizaciju HNŽ-a za proteklu godinu u kojem su naznačene najbitnije aktivnosti Agencije u tzv. velikoj i maloj privatizaciji, kao i obveze u svezi sa Zakonom o javno-privatnom partnerstvu.

Uz usvajanje Izvješća o radu Županijskog stožera civilne zaštite i Izvješća o prikupljanju i korištenju sredstava ostvarenih temeljem posebne naknade za zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća, Vlada je usvojila i ažurirani Plan zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u HNŽ-u.

Također, usvojeno je i Izvješće o radu i Financijsko izvješće za 2017. godinu, te dana suglasnost na Plan rada Ustanove "Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba s invaliditetom i drugih osoba" u Stocu za 2018. godinu.

Nikica Markić, ravnatelj istaknuo je značajan doprinos Vlade u radu Doma, posebno zahvalivši na donaciji u iznosu od 300.000 maraka koja će biti iskorištena za proširenje kapaciteta ustanove.

Iz resora Ministarstva gospodarstva Vlada je usvojila informacije o realiziranju prometa naftnih derivata i elektroenergetske bilance za 2017. godinu, te planove prometa naftnih derivata i proizvodnje i potrošnje električne energije za 2018. godinu.

Vlada je usvojila Program utroška sredstava Ministarstva za pitanja branitelja i dala suglasnost Ministarstvu za pokretanje postupka javne nabave za usluge banjsko-klimatskog liječenja.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede usvojena je Informacija o Programu utroška namjenskih sredstava vodnih naknada za 2017. godinu.

Fena

Uredništvo zadržava pravo cenzure u slučaju govora mržnje ili nepristojnog i neprikladnog govora.

Anketa

Koji medij najčešće pratite?

Mišljenje

doc. dr. sc. Marko Odak, prodekan za nastavu Filozofskog fakulteta
Studentski radio Live streaming
KLIKNI I
SLUŠAJ
Konekcija nije uspostavljena
Studentska
televizija
(youtube
channel)
Studentski
prilog
večernjeg
lista