"Odnos marketinga i odnosa s javnošću opterećen je brojnim nesporazumima"

Damir Vasilj, viši asistent
"Odnos marketinga i odnosa s javnošću opterećen je brojnim nesporazumima"

Damir Vasilj je viši asistent na studiju odnosa s javnošću Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Koje su sličnosti, a koje su razlike između odnosa s javnošću i marketinga te koja je pozicija odnosa s javnošću i marketinga u organizacijskoj strukturi poslovnih organizacija, pročitajte u razgovoru.

Možete li objasniti kakav je odnos ili pogled na funkcije odnosa s javnošću i marketinga u poslovnoj organizaciji?

U današnjoj, sve složenijoj organizaciji poslovanja postoji određena konfuzija kada se radi o ulogama i granicama koje u poslovnim organizacijama imaju funkcije marketinga i odnosa s javnošću. Iako je izjednačavanje funkcija odnosa s javnošću i marketinga u poslovnoj praksi dosta često, među stručnjacima za odnose s javnošću postoji konstantna debata o odnosima ove dvije funkcije. S jedne strane se nalaze praktičari koji vrlo često rade kao podrška marketinškoj funkciji organizacije, a s druge strane se (češće) nalaze znanstvenici koji smatraju funkciju odnosa s javnošću potpuno odvojenom od funkcije marketinga. Ubrzanim razvojem odnosa s javnošću i marketinga, obje funkcije igraju sve veću ulogu u određivanju politike i strategije poslovanja organizacije. Odnos marketinga i odnosa s javnošću opterećen je brojnim nesporazumima koji nastaju, kao na primjer na pitanju iskazivanja i mjerenja doprinosa pojedine funkcije uspjeha poduzeću. Prema knjizi profesora Nenada Brkića „Upravljanje marketing komuniciranjem“ uspjeh marketinga se direktno iskazuje kroz ostvarenu prodaju, troškove i profit na tržištu, dok dobri odnosi s javnošću usmjereni su i na druge „netržišne“ dijelove javnosti gdje je efekte teško kvantitativno mjeriti.

Koje su po Vama razlike ili uloge u poslovnoj organizaciji između navedenih funkcija?

Uloga marketinga je da proda proizvod ili uslugu, dok je uloga PR-a prije svega postizanje razumijevanja, povjerenja i komunikacije između javnosti i organizacije, ali i usklađivanje ciljeva organizacije sa ciljevima javnosti u obostranu korist. Također, uloga PR-a je izgradnja dobre reputacije i imidža kompanije, institucije, brenda što za rezultat ima bolje poslovanje, pozicioniranje, profit, mišljenje iste te kompanije, institucije, brenda, ali i političke partije, pojedinca i slično. Pored navedene razlike koja se uglavnom odnosi na eksterne elemente organizacije, odnosi s javnošću za razliku od marketinga bave i internom okolinom organizacije. Dobri odnosi s javnošću svojim djelovanjem na internu javnost (zaposlene) uvelike utječe na porast povjerenja zaposlenih prema nadređenima, kao i boljoj produktivnosti poslovanja kompanije. Marketing je tu da nam pomogne da prodamo proizvod, dok odnosi s javnošću pomažu da stvorimo vezu i povjerenje između organizacije ili brenda i javnog mijenja koje može imati koristi od njih.

Koja je pozicija odnosa s javnošću u hijerarhijskim strukturama poslovnih organizacija, djeluju li unutar funkcije marketinga ili su odvojene?

U pravilu, funkcije marketinga i odnosa s javnošću bi trebala biti jasno odvojene u organizacijskoj strukturi. Prema istraživanjima, u razvijenijim zemljama to jest slučaj dok u zemljama regije i nije. Studij Odnosa s javnošću na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru je proveo 2016 godine istraživanje pod nazivom  “Istraživanje stanje struke PR-a u BiH” gdje je obuhvaćen i korporativni sektor sa srednjim i velikim poduzećima. Jedno od pitanja odnosilo se na samo radno mjesto, odnosno odjel u kojem PR djeluje. Istraživanje je pokazalo da većina ispitivanog uzorka, poslove odnosa s javnošću obavlja kroz marketinški odjel odnosno njih 49% dok kroz samostalni odjel njih 31%.
Lako je ostati zbunjen razlikama između marketinga i odnosa s javnošću. Međutim, oba pojma za jednu od ulogu imaju promicanje organizacije i njenih proizvoda/usluga. 

Uredništvo zadržava pravo cenzure u slučaju govora mržnje ili nepristojnog i neprikladnog govora.

Anketa

Koji medij najčešće pratite?

Mišljenje

doc. dr. sc. Marko Odak, prodekan za nastavu Filozofskog fakulteta
Studentski radio Live streaming
KLIKNI I
SLUŠAJ
Konekcija nije uspostavljena
Studentska
televizija
(youtube
channel)
Studentski
prilog
večernjeg
lista