back to top

Na sastanku Koordinacijske grupe prezentirane informacije o procesu izrade Strategije za mlade Grada Mostara

TNT RADIO

Koordinacijska grupa za izradu Strategije za mlade Grada Mostara 2023-2027. godinu održala je danas sastanak u Gradskoj vijećnici Grada Mostara na kojemu su prezentirane informacije o tome dokle se stiglo u procesu izrade Strategije za mlade Grada Mostara.

Usvajanjem Odluke o pokretanu procedure za izradu i donošenja Strategije za mlade Grada Mostara za razdoblje 2023-2027. godine od strane Gradskog vijeća Grada Mostara u srpnju 2023. godine, Grad Mostar pokrenuo procedura za izradu Strategije za mlade Grade Mostara, koji je ujedno jedna od obveza propisana Zakonom o mladima za jednu lokalnu zajednicu.

Prema Zakonu o mladima “Strategija prema mladima” jeste dokument institucija vlasti s programskim pristupom djelovanjima prema mladima što uključuje definirane probleme i potrebe mladih, strateške pravce djelovanja te ciljeve strategije i mjere za realizaciju ciljeva strategije.

Dokument treba sadržati točno definirane rokove za provođenje pojedinih programa i aktivnosti, te potrebna financijska sredstva za njihovo provođenje.

Podršku Gradu u procesu izrade dokumenta osigurao je program ReLOaD 2 i UNDP-om u BiH osiguranjem konsultanta Ivana Jurilja, čija je implementacija počela 2024. godine. U suradnji s Vijećem mladih Grada Mostara uspješno je realizirana faza istraživanje potreba i problema mladih grada Mostara i analiza stanja.

www.mostar.ba

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima