Zbog malog broja studenata latinskoga jezika, osiguran je individualan pristup

doc. dr. Luciana Boban
Zbog malog broja studenata latinskoga jezika, osiguran je individualan pristup

Luciana Boban docentica je i pročelnica studija latinskoga jezika i rimske književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru gdje predaje Uvod u studij latinskog jezikaLatinski jezik, Metriku i Latinsku patristiku. Osim toga, predaje opći kolegij Latinski jezik na studiju arheologije, studiju talijanskoga jezika i književnosti i studiju logopedije te opći kolegij svim studentima humanističkih studija Filozofskoga fakulteta koji nisu imali latinski jezik u srednjoj školi. S pročelnicom Boban razgovarali smo o ustroju studija te perspektivi diplomiranih studenata.

Na koji način studij funkcionira, kako je ustrojen te koje su glavne teme proučavanja?

Studij latinskoga jezika i rimske književnosti može se studirati samo kao dvopredmetni studij u kombinaciji sa svim dvopredmetnim studijima na Filozofskome fakultetu, u statusu redovitoga studenta i redovitoga studenta uz plaćanje.

Preddiplomski studij traje 6 semestara (3 godine), nakon čega se stječe akademski naziv bachelor/prvostupnik latinskog jezika i rimske književnosti.

Diplomski studij traje 4 semestra (2 godine), nakon čega se stječe akademski naziv magistar latinskog jezika i rimske književnosti.

Poslijediplomski studij traje 6 semestara (3 godine). Tijekom petogodišnjeg studija primarno se proučavaju dva područja: 1. sustav gramatike latinskog jezika i 2. pregled rimske književnosti, uz dodatne civilizacijske sadržaje i sadržaje iz područja hrvatskog latiniteta. Diplomski studij je definiran kao nastavnički smjer pa su uz navedeno dodatno integrirani i kolegiji kojima se stječu nastavničke kompetencije.

Zašto upisati studij latinskog jezika i rimske književnosti?

Studij latinskog jezika i rimske književnosti je prikladan studij za sve one koji preferiraju humanističko područje kao područje proučavanja, a posebno za one koji imaju sklonost prema jezicima. Pored toga, studij latinskog jezika i rimske književnosti može biti logičan izbor u kombinaciji s drugim dvopredmetnim studijem iz više razloga:

1. zbog proučavanja sustava gramatike latinskog jezika koji pogoduje lakšem razumijevanju gramatičkih sustava drugih jezika u kombinaciji (engleski, hrvatski, njemački, ruski, talijanski),

2. zbog proučavanja rimske književnosti koja pogoduje razumijevanju i drugih nacionalnih književnosti kao i svjetske književnosti u cjelini,

3. zbog proučavanja različitih civilizacijskih sadržaja te raznih interdisciplinarnih pristupa koji pogoduju lakšem razumijevanju nekih područja koja proučavaju drugi studiji u kombinaciji, kao što su filozofija, povijest, povijest umjetnosti, arheologija, komparativna književnosti i drugi.

Dvopredmetnost nije samo u skladu s prirodnom interdisciplinarnošću latinskoga jezika i rimske književnosti, nego i sa stanjem na tržištu rada: nakon dvopredmetnog studija latinskoga jezika i drugog studija u kombinaciji znatno su veće mogućnosti zaposlenja nego što bi to bile nakon isključivo bilo kojeg jednopredmetnog studija.

Što budući studenti mogu očekivati od studija i nakon studija?

Budući da studij latinskog jezika i rimske književnosti upisuje relativno malen broj studenata (od četiri do pet studenata po godini studija), svim studentima je osiguran individualan pristup na predavanjima, vježbama, ispitima, mentorstvima i konzultacijama. Djelatnici studija se trude planirano gradivo prilagoditi ne samo svakoj određenoj generaciji kao zasebnom kolektivu, nego i svakom studentu pojedinačno. Pored toga, u skladu s mogućnostima, studij svake godine planira određene stručne ekskurzije, kao što su posjeti arhivima, muzejima i knjižnicama, kako bi se studentima i praktično približilo ono što uče u teoriji. Također, važno je naglasiti da se određene teme iz rimske književnosti i civilizacije pokušavaju približiti i osuvremeniti kroz različite radionice, zadatke, filmove i slično.

Nakon preddiplomskog studija svršeni prvostupnici latinskog jezika i rimske književnosti mogu upisati diplomski studij latinskoga jezika i rimske književnosti ili srodan studij na drugim institucijama, odnosno uključiti se u razna područja rada, npr. u kulturnim ili informativnim djelatnostima (izdavaštvo, muzeji, arhivi, mediji) te u javnim i privatnim ustanovama kulture, politike i kulturnog posredovanja te raznih slobodnih profesija (npr. publicisti, pisci i sl.).

Nakon diplomskog studija svršeni magistri latinskog jezika i rimske književnosti bit će osposobljeni samostalno izvoditi nastavu ili nastaviti 3. ciklus studija. Mogućnost zapošljavanja je primarno u obrazovanju (najčešće općim i klasičnim gimnazijama, srednjim medicinskim i upravnim školama te kao asistenti u visokoobrazovnim institucijama), ali i u znanstvenim i kulturnim institucijama, arhivskim zbirkama, specijaliziranim knjižnicama te u medijima i državnim institucijama.

Uz to, sigurni smo da će studenti latinskog jezika i rimske književnosti, nakon znanja i vještina stečenih tijekom petogodišnjeg studija, moći i znati preuzeti značajnu ulogu u kulturnim politikama društvene zajednice u kojoj budu djelovali.

treci.ba

Uredništvo zadržava pravo cenzure u slučaju govora mržnje ili nepristojnog i neprikladnog govora.

Anketa

Koji medij najčešće pratite?

Mišljenje

doc. dr. sc. Marko Odak, prodekan za nastavu Filozofskog fakulteta
Studentski radio Live streaming
KLIKNI I
SLUŠAJ
Konekcija nije uspostavljena
Studentska
televizija
(youtube
channel)
Studentski
prilog
večernjeg
lista